"De voorbije maanden kondigden we telkens een terugval in onze conjunctuurbarometer aan", aldus Leten. "Deze trend blijft zich voorlopig voortzetten. De intensiteit ervan is zelfs sterker dan we in de loop van de voorbije maanden hadden vermoed." Het zijn vooral de exportprestaties van de Limburgse bedrijven die negatief wegen op de conjunctuur. "Dit probleem is echter moeilijk te keren, aangezien het samenhangt met de internationale marktvraag", weet de gedelegeerd bestuurder. Gelukkig is er ook goed nieuws. "Het einde van de tunnel lijkt in zicht. Het is vooral door een heropleving in de bouwsector dat de schade wordt beperkt tegen het einde van het jaar. Ook de starters in Limburg blijven op een hoog peil. We zien bovendien een positieve evolutie in de verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als professioneel gebruik. Tot slot ook hoopvolle signalen uit de arbeidsmarkt, want de werkloosheid in Limburg blijft dalen en ligt nu ruim 7pct onder het niveau van vorig jaar." Leten besluit: "Als we op dit elan verder gaan, dan zou de economische activiteit van 2016 de winst van 2015 vrijwel volledig uitwissen. Het is voorlopig nog koffiedik kijken of een zachte landing van onze conjunctuurbarometer tegen het jaareinde mogelijk is om de schade te beperken. We rekenen hiervoor op een verdere versterking van het economisch weefsel door onze Vlaamse en federale overheid." (Belga)

"De voorbije maanden kondigden we telkens een terugval in onze conjunctuurbarometer aan", aldus Leten. "Deze trend blijft zich voorlopig voortzetten. De intensiteit ervan is zelfs sterker dan we in de loop van de voorbije maanden hadden vermoed." Het zijn vooral de exportprestaties van de Limburgse bedrijven die negatief wegen op de conjunctuur. "Dit probleem is echter moeilijk te keren, aangezien het samenhangt met de internationale marktvraag", weet de gedelegeerd bestuurder. Gelukkig is er ook goed nieuws. "Het einde van de tunnel lijkt in zicht. Het is vooral door een heropleving in de bouwsector dat de schade wordt beperkt tegen het einde van het jaar. Ook de starters in Limburg blijven op een hoog peil. We zien bovendien een positieve evolutie in de verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als professioneel gebruik. Tot slot ook hoopvolle signalen uit de arbeidsmarkt, want de werkloosheid in Limburg blijft dalen en ligt nu ruim 7pct onder het niveau van vorig jaar." Leten besluit: "Als we op dit elan verder gaan, dan zou de economische activiteit van 2016 de winst van 2015 vrijwel volledig uitwissen. Het is voorlopig nog koffiedik kijken of een zachte landing van onze conjunctuurbarometer tegen het jaareinde mogelijk is om de schade te beperken. We rekenen hiervoor op een verdere versterking van het economisch weefsel door onze Vlaamse en federale overheid." (Belga)