Daniële Nouy staat sinds november vorig jaar aan het hoofd van de Single Supervisory Mechanism (SSM), het orgaan waarmee de ECB toezicht houdt op de Europese banken.

Stresstest

Nog voor de SSM in werking trad, voerde de ECB al een stresstest uit bij de Europese banken. Uit de resultaten van die testen bleek dat 25 banken, met een gezamenlijk kapitaaltekort van 25 miljard euro, niet voldeden aan de door de ECB opgelegde kapitaalnormen. Omdat een aantal ervan vorig jaar al maatregelen nam, moesten maar 13 van de 25 instellingen tot een herkapitalisering overgaan. Samen moesten ze zo'n 10 miljard euro kapitaal zien te vinden. Maar volgens de voorzitter van de SSM, Daniële Nouy, zal dat bedrag niet volstaan.

Harmonisering

In een interview met The Financial Times stelt Nouy nu dat er wat schort aan de definitie van kapitaal binnen de eurozone, waardoor een aantal banken op zoek moet naar vers geld. "Het gaat niet zozeer om hoeveel kapitaal er beschikbaar is, maar wel om de manier waarop kapitaal gedefinieerd wordt", verduidelijkt Nouy. Er bestaan binnen de lidstaten van de eurozone namelijk niet minder dan 150 varianten op de kapitaalregels die gehanteerd worden.

Dat zijn er duidelijk te veel voor de voorzitter van de toezichthouder op de Europese banken. "Misschien moeten we de wetgever, het Europees Parlement, vragen om de regelgeving beter te harmoniseren, " aldus Nouy in het interview met de Britse zakenkrant. Een harmonisering dringt zich hoe dan ook op, luidt het.

Griekse banken in de problemen

Als het voornemen van Nouy omgezet wordt in nieuwe Europese financiële richtlijnen, betekent dat slecht nieuws voor de banken uit een aantal zogenaamde probleemlanden van de eurozone. De Griekse banken bijvoorbeeld zagen hun kapitaal vorig jaar aanzwellen met 13 miljard euro als gevolg van een vorm van belastingvoordeel (uitgestelde vorderingen) die ze door de overheid toebedeeld kreeg. Ook in Italië, Spanje en Portugal vonden gelijkaardige manoeuvres plaats.

Maar de SSM beschouwt dit niet als 'hoogwaardig kapitaal', aangezien die banken door dat belastingvoordeel afhankelijk blijven van de overheid wanneer ze over de kop dreigen te gaan. (BO)

Daniële Nouy staat sinds november vorig jaar aan het hoofd van de Single Supervisory Mechanism (SSM), het orgaan waarmee de ECB toezicht houdt op de Europese banken.Nog voor de SSM in werking trad, voerde de ECB al een stresstest uit bij de Europese banken. Uit de resultaten van die testen bleek dat 25 banken, met een gezamenlijk kapitaaltekort van 25 miljard euro, niet voldeden aan de door de ECB opgelegde kapitaalnormen. Omdat een aantal ervan vorig jaar al maatregelen nam, moesten maar 13 van de 25 instellingen tot een herkapitalisering overgaan. Samen moesten ze zo'n 10 miljard euro kapitaal zien te vinden. Maar volgens de voorzitter van de SSM, Daniële Nouy, zal dat bedrag niet volstaan.HarmoniseringIn een interview met The Financial Times stelt Nouy nu dat er wat schort aan de definitie van kapitaal binnen de eurozone, waardoor een aantal banken op zoek moet naar vers geld. "Het gaat niet zozeer om hoeveel kapitaal er beschikbaar is, maar wel om de manier waarop kapitaal gedefinieerd wordt", verduidelijkt Nouy. Er bestaan binnen de lidstaten van de eurozone namelijk niet minder dan 150 varianten op de kapitaalregels die gehanteerd worden.Dat zijn er duidelijk te veel voor de voorzitter van de toezichthouder op de Europese banken. "Misschien moeten we de wetgever, het Europees Parlement, vragen om de regelgeving beter te harmoniseren, " aldus Nouy in het interview met de Britse zakenkrant. Een harmonisering dringt zich hoe dan ook op, luidt het.Griekse banken in de problemenAls het voornemen van Nouy omgezet wordt in nieuwe Europese financiële richtlijnen, betekent dat slecht nieuws voor de banken uit een aantal zogenaamde probleemlanden van de eurozone. De Griekse banken bijvoorbeeld zagen hun kapitaal vorig jaar aanzwellen met 13 miljard euro als gevolg van een vorm van belastingvoordeel (uitgestelde vorderingen) die ze door de overheid toebedeeld kreeg. Ook in Italië, Spanje en Portugal vonden gelijkaardige manoeuvres plaats.Maar de SSM beschouwt dit niet als 'hoogwaardig kapitaal', aangezien die banken door dat belastingvoordeel afhankelijk blijven van de overheid wanneer ze over de kop dreigen te gaan. (BO)