Door de maatregel blijft er meer kapitaal in de bank, waardoor die een buffer heeft tegen eventuele verliezen en tegelijk voldoende kredieten kan blijven verstrekken. Dat laatste is belangrijk om de economie draaiende te houden.

'Het opbouwen van sterke kapitaal- en liquiditeitsbuffers sinds de jongste financiële crisis, heeft de banken in staat gesteld om in deze crisis kredieten te blijven verstrekken aan gezinnen en bedrijven, en daarmee bij te dragen aan de stabilisering van de reële economie', aldus het hoofd van het bankentoezicht Andrea Enria.

Volgens hem is het belangrijk om banken aan te moedigen die buffers te blijven gebruiken voor het verder verschaffen van kredieten.

De ECB had eerder dit jaar al opgeroepen om geen dividenden uit te keren, of eigen aandelen in te kopen. Dat advies gold tot 1 oktober van dit jaar, en had zowel betrekking op de winsten van dit en vorig jaar. Maar velen binnen de centrale bank menen dat de economische situatie nog altijd te onzeker is om te rechtvaardigen dat banken weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven.

Uit een analyse van de ECB blijkt dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn en momenteel bestand tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt. Maar een waarschuwing is er ook. Als de situatie blijft verslechteren, treedt er mogelijk 'een materiële verslechtering van het bankenkapitaal op', aldus de onderzoekers. Dat zou onder meer versterkt kunnen worden door blootstelling aan slechte kredieten en verliezen op de financiële markten.

Door de maatregel blijft er meer kapitaal in de bank, waardoor die een buffer heeft tegen eventuele verliezen en tegelijk voldoende kredieten kan blijven verstrekken. Dat laatste is belangrijk om de economie draaiende te houden.'Het opbouwen van sterke kapitaal- en liquiditeitsbuffers sinds de jongste financiële crisis, heeft de banken in staat gesteld om in deze crisis kredieten te blijven verstrekken aan gezinnen en bedrijven, en daarmee bij te dragen aan de stabilisering van de reële economie', aldus het hoofd van het bankentoezicht Andrea Enria. Volgens hem is het belangrijk om banken aan te moedigen die buffers te blijven gebruiken voor het verder verschaffen van kredieten. De ECB had eerder dit jaar al opgeroepen om geen dividenden uit te keren, of eigen aandelen in te kopen. Dat advies gold tot 1 oktober van dit jaar, en had zowel betrekking op de winsten van dit en vorig jaar. Maar velen binnen de centrale bank menen dat de economische situatie nog altijd te onzeker is om te rechtvaardigen dat banken weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven. Uit een analyse van de ECB blijkt dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn en momenteel bestand tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt. Maar een waarschuwing is er ook. Als de situatie blijft verslechteren, treedt er mogelijk 'een materiële verslechtering van het bankenkapitaal op', aldus de onderzoekers. Dat zou onder meer versterkt kunnen worden door blootstelling aan slechte kredieten en verliezen op de financiële markten.