De Belgische en Nederlandse ombudsmannen trokken vandaag aan de alarmbel. Een juridisch vacuüm dreigt, waardoor grensarbeiders dreigen zonder pensioen of uitkering te vallen. Concreet gaat het om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos zijn geworden. Als ze 65 jaar worden, vervalt hun werkloosheidsuitkering in België. Normaal moeten ze dan een pensioen uitgekeerd krijgen. De pensioenen worden betaald door het land waar ze hebben gewerkt: Nederland dus. Maar daar hebben ze nog geen recht op. Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Gevolg: de grensarbeiders riskeren om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering. De situatie is gekend, klinkt het op het kabinet van minister De Block. "We zullen dit oplossen binnen de regering." (Belga)

De Belgische en Nederlandse ombudsmannen trokken vandaag aan de alarmbel. Een juridisch vacuüm dreigt, waardoor grensarbeiders dreigen zonder pensioen of uitkering te vallen. Concreet gaat het om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos zijn geworden. Als ze 65 jaar worden, vervalt hun werkloosheidsuitkering in België. Normaal moeten ze dan een pensioen uitgekeerd krijgen. De pensioenen worden betaald door het land waar ze hebben gewerkt: Nederland dus. Maar daar hebben ze nog geen recht op. Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Gevolg: de grensarbeiders riskeren om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering. De situatie is gekend, klinkt het op het kabinet van minister De Block. "We zullen dit oplossen binnen de regering." (Belga)