Het huidige nationale minimumloon in Duitsland bedraagt 9,82 euro per uur. In juli wordt dat 10,45 euro, zo was al vastgelegd. Nu is er dus binnen de regering een akkoord gesloten om naaar 12 euro te gaan vanaf 1 oktober. Naar verwachting zullen zowat 6,2 miljoen werknemers profiteren van de verhoging. Werkgevers hebben de maatregel bekritiseerd. De verhoging van de laagste lonen stond centraal in de kiescampagne van de nieuwe sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz. In 2015 had Duitsland voor het eerst een wettelijk minimumloon gekregen, toen van 8,50 euro per uur. Daarna beslisten werkgevers en vakbonden over verdere verhogingen. Nu grijpt de regering dus opnieuw in: minister Heil stelde vast dat het Duitse minimumloon onder het Europese gemiddelde uitkwam. In België worden de minimumlonen niet wettelijk vastgelegd maar via onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden op sectorniveau bepaald. Daarbij geldt een ondergrens, het gewaarbord gemiddeld minimuminkomen, dat momenteel 10,3 euro per uur in een 38 urenweek bedraagt. (Belga)

Het huidige nationale minimumloon in Duitsland bedraagt 9,82 euro per uur. In juli wordt dat 10,45 euro, zo was al vastgelegd. Nu is er dus binnen de regering een akkoord gesloten om naaar 12 euro te gaan vanaf 1 oktober. Naar verwachting zullen zowat 6,2 miljoen werknemers profiteren van de verhoging. Werkgevers hebben de maatregel bekritiseerd. De verhoging van de laagste lonen stond centraal in de kiescampagne van de nieuwe sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz. In 2015 had Duitsland voor het eerst een wettelijk minimumloon gekregen, toen van 8,50 euro per uur. Daarna beslisten werkgevers en vakbonden over verdere verhogingen. Nu grijpt de regering dus opnieuw in: minister Heil stelde vast dat het Duitse minimumloon onder het Europese gemiddelde uitkwam. In België worden de minimumlonen niet wettelijk vastgelegd maar via onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden op sectorniveau bepaald. Daarbij geldt een ondergrens, het gewaarbord gemiddeld minimuminkomen, dat momenteel 10,3 euro per uur in een 38 urenweek bedraagt. (Belga)