In 2020 rapporteerden de douane en de economische inspectie 20.057 vaststellingen. Die leidden tot de inbeslagname van 1.110.056 goederen, voor een totale geschatte waarde van 51,25 miljoen euro. Het aantal in beslag genomen namaakproducten ligt daarmee drie keer hoger dan in 2019, al is dat hoofdzakelijk toe te schrijven aan een aantal opmerkelijke vangsten.

Naast de meer dan 500.000 sigarettenpakjes uit China gaat het onder meer om een zending van 106.800 cd's en een inbeslagname van 94.800 Nintendo-kaarten. Sigaretten, cd's en speelgoed en games maken dan ook de top 3 van de meest in beslag genomen goederen uit.

Net zoals de voorgaande jaren is het leeuwendeel van de namaakproducten afkomstig uit China (71,5 procent). China en Hongkong samen zijn goed voor meer dan 80 procent van alle vaststellingen. Met 12,4 procent prijkt Turkije voor het eerst op plaats twee. Voor het overgrote deel gaat het daarbij over textiel en juwelen.

De post- en expresdiensten en de controles op de luchthaven waren goed voor meer dan 99 procent van alle inspecties. Ondanks de geringe vaststellingen in zeehavens (98 of ongeveer 0,5 procent) waren die zendingen wel goed voor ongeveer 70 procent van het totale aantal onderschepte namaakgoederen.

In 2020 rapporteerden de douane en de economische inspectie 20.057 vaststellingen. Die leidden tot de inbeslagname van 1.110.056 goederen, voor een totale geschatte waarde van 51,25 miljoen euro. Het aantal in beslag genomen namaakproducten ligt daarmee drie keer hoger dan in 2019, al is dat hoofdzakelijk toe te schrijven aan een aantal opmerkelijke vangsten. Naast de meer dan 500.000 sigarettenpakjes uit China gaat het onder meer om een zending van 106.800 cd's en een inbeslagname van 94.800 Nintendo-kaarten. Sigaretten, cd's en speelgoed en games maken dan ook de top 3 van de meest in beslag genomen goederen uit. Net zoals de voorgaande jaren is het leeuwendeel van de namaakproducten afkomstig uit China (71,5 procent). China en Hongkong samen zijn goed voor meer dan 80 procent van alle vaststellingen. Met 12,4 procent prijkt Turkije voor het eerst op plaats twee. Voor het overgrote deel gaat het daarbij over textiel en juwelen. De post- en expresdiensten en de controles op de luchthaven waren goed voor meer dan 99 procent van alle inspecties. Ondanks de geringe vaststellingen in zeehavens (98 of ongeveer 0,5 procent) waren die zendingen wel goed voor ongeveer 70 procent van het totale aantal onderschepte namaakgoederen.