Bij Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS zijn er voortdurend honderden vacatures voor technisch geschoold personeel. "De spoorondernemingen alleen al zouden alle afgestudeerden in technische richtingen in België kunnen aanwerven", zei Lallemand met een boutade. Maar voldoende geschikt personeel vinden wordt steeds moeilijker, ondanks extra aanwervingscampagnes en jobdagen. "Er is een dramatisch tekort", aldus Lallemand. Dat laat zich vooral voelen in de zone Antwerpen - "we missen er een op de drie mensen" - en meer uitgebreid in heel Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is de toestand iets minder nijpend. NMBS-CEO Sophie Dutordoir beaamde de problematiek. "We zijn steeds op zoek naar technisch geschoold personeel voor in de onderhoudsateliers, vooral in Vlaanderen", zei zij. De aanwervingsproblemen doen alvast haar Infrabel-collega Lallemand over de grenzen kijken. "We zullen eventueel een beroep moeten doen op deskundigen uit het buitenland, zelfs als die andere talen spreken", klonk het vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur. nfrabel bouwt daarnaast in Sint-Jans-Molenbeek, naast het station Brussel-West, een eigen "spoorschool" (Infrabel Academy), die in 2020 operationeel zou moeten zijn. (Belga)

Bij Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS zijn er voortdurend honderden vacatures voor technisch geschoold personeel. "De spoorondernemingen alleen al zouden alle afgestudeerden in technische richtingen in België kunnen aanwerven", zei Lallemand met een boutade. Maar voldoende geschikt personeel vinden wordt steeds moeilijker, ondanks extra aanwervingscampagnes en jobdagen. "Er is een dramatisch tekort", aldus Lallemand. Dat laat zich vooral voelen in de zone Antwerpen - "we missen er een op de drie mensen" - en meer uitgebreid in heel Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is de toestand iets minder nijpend. NMBS-CEO Sophie Dutordoir beaamde de problematiek. "We zijn steeds op zoek naar technisch geschoold personeel voor in de onderhoudsateliers, vooral in Vlaanderen", zei zij. De aanwervingsproblemen doen alvast haar Infrabel-collega Lallemand over de grenzen kijken. "We zullen eventueel een beroep moeten doen op deskundigen uit het buitenland, zelfs als die andere talen spreken", klonk het vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur. nfrabel bouwt daarnaast in Sint-Jans-Molenbeek, naast het station Brussel-West, een eigen "spoorschool" (Infrabel Academy), die in 2020 operationeel zou moeten zijn. (Belga)