Het jaar 2020 was een absoluut boerenjaar voor installateurs van zonnepanelen. Het vooruitzicht van het einde van het voordeel van de terugdraaiende teller zorgde toen voor een rush op zonnepanelen. Uiteindelijk werd in 2020 710 megawatt (MW) aan bijkomend vermogen geïnstalleerd, goed voor 153.600 nieuwe installaties. Maar het Grondwettelijk Hof trok begin 2021 een streep door het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat zorgde voor een grote vertrouwensbreuk, en een daling van het aantal nieuwe installaties, zeker in de eerste zes maanden van het jaar. Maar toch lijkt ook de doelstelling voor het aantal nieuwe pv-installaties te zijn gehaald. Het Zonneplan van de Vlaamse regering voorziet in een jaarlijkse groei van bijkomend vermogen van 300 MW voor de periode 2021 tot 2025. "Volgens onze inschatting halen we de prognose van 300 MW groei in 2021", klinkt het bij VEKA. Wellicht hebben de historisch hoge prijzen voor energie de voorbije maanden heel wat gezinnen overtuigd om alsnog zonnepanelen te plaatsen. Voorlopige cijfers tot september wijzen op 236 MW bijkomend vermogen. Het gaat om onvolledige en voorlopige cijfers. In realiteit, zo schat VEKA in, zal de 300 MW aan nieuwe zonnepanelen gehaald worden. Dat is ook de inschatting van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie. "Dat is een realistisch cijfer", klinkt het. Dat neemt niet weg dat de terugval in 2021 zeer diep was. "De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft daartoe bijgedragen. Wellicht hadden er meer zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden". (Belga)

Het jaar 2020 was een absoluut boerenjaar voor installateurs van zonnepanelen. Het vooruitzicht van het einde van het voordeel van de terugdraaiende teller zorgde toen voor een rush op zonnepanelen. Uiteindelijk werd in 2020 710 megawatt (MW) aan bijkomend vermogen geïnstalleerd, goed voor 153.600 nieuwe installaties. Maar het Grondwettelijk Hof trok begin 2021 een streep door het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat zorgde voor een grote vertrouwensbreuk, en een daling van het aantal nieuwe installaties, zeker in de eerste zes maanden van het jaar. Maar toch lijkt ook de doelstelling voor het aantal nieuwe pv-installaties te zijn gehaald. Het Zonneplan van de Vlaamse regering voorziet in een jaarlijkse groei van bijkomend vermogen van 300 MW voor de periode 2021 tot 2025. "Volgens onze inschatting halen we de prognose van 300 MW groei in 2021", klinkt het bij VEKA. Wellicht hebben de historisch hoge prijzen voor energie de voorbije maanden heel wat gezinnen overtuigd om alsnog zonnepanelen te plaatsen. Voorlopige cijfers tot september wijzen op 236 MW bijkomend vermogen. Het gaat om onvolledige en voorlopige cijfers. In realiteit, zo schat VEKA in, zal de 300 MW aan nieuwe zonnepanelen gehaald worden. Dat is ook de inschatting van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie. "Dat is een realistisch cijfer", klinkt het. Dat neemt niet weg dat de terugval in 2021 zeer diep was. "De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft daartoe bijgedragen. Wellicht hadden er meer zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden". (Belga)