De kerncentrale heeft een vermogen van iets meer dan 1.000 megawatt, maar eerder zei de beheerder van het hoogspanningsnet Elia al dat het stopzetten van de energieproductie in Doel 4 "op korte termijn geen impact heeft op de bevoorradingszekerheid". De maanden januari en februari worden wel beschouwd als de meest kritieke maanden voor de energiebevoorrading in ons land. (Belga)