Bij een revisie van de kerncentrale in september bleek dat er problemen waren met het beton in een bunker in het niet-nucleaire gedeelte. Het gaat om een gebouw waar reserve-veiligheidssystemen liggen opgeborgen. Aanvankelijk was de heropstart gepland half april. Maar Engie Elecrabel gaat er nu van uit dat de heropstart niet voor 1 augustus zal gebeuren. "Op basis van de huidige analyses en berekeningen hebben we de duur van de werken herzien. Het betonnen dak van de bunker moet extra versterkt worden", aldus een woordvoerster. (Belga)

Bij een revisie van de kerncentrale in september bleek dat er problemen waren met het beton in een bunker in het niet-nucleaire gedeelte. Het gaat om een gebouw waar reserve-veiligheidssystemen liggen opgeborgen. Aanvankelijk was de heropstart gepland half april. Maar Engie Elecrabel gaat er nu van uit dat de heropstart niet voor 1 augustus zal gebeuren. "Op basis van de huidige analyses en berekeningen hebben we de duur van de werken herzien. Het betonnen dak van de bunker moet extra versterkt worden", aldus een woordvoerster. (Belga)