Beide centrales zijn volgend jaar veertig jaar oud en zouden normaal gezien dan de deuren sluiten. Minister van Energie Marie-Christine Marghem wees er donderdag na de ministerraad op dat Doel 1 en 2 door de levensduurverlenging niet langer dan tot 2025 openblijven. Dat is de wettelijke datum van de kernuitstap in ons land.

Geen verrassing

De beslissing komt niet als een verrassing. De minister wees onder meer op de grote onzekerheid over het heropstarten van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2, maar ook op de geprogrammeerde sluiting van thermische centrales in 2015 en de daaropvolgende jaren én op de onmogelijkheid om op korte termijn buitenlandse capaciteit op het Belgische net te integreren.

Marghem wees er ook op dat voor de verlenging van de reactoren, het akkoord van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC), dat voorwaarden voor de veiligheid vastlegt, een 'onvoorwaardelijke essentiële voorwaarde' is. Ze zal onder meer over de verlenging een wetsontwerp klaarstomen en krijgt het mandaat om met de operatoren te onderhandelen over de modaliteiten.

Concurrentie

Overigens wil de regering erover waken dat de voorwaarden voor een effectieve concurrentie op de Belgische productiemarkt worden aangemoedigd. Met dat doel voor ogen moet de exploitant van de kerncentrales worden aangemoedigd de mogelijkheid te onderzoeken derden te laten investeren in de eigendomsstructuur en het conform maken van Doel 1 en 2.

De regering gaat aan energieregulator CREG aanbevelingen vragen om te voorkomen dat conventionele productie-eenheden, zoals gas en warmtekrachtkoppeling, waarvan de levenscyclus nog niet afgerond is, buiten bedrijf worden gesteld, en dat door te waken over de rentabiliteit van de productie-eenheden.

Marghem zal ook een energie-transitiefonds in het leven roepen dat onderzoek en ontwikkeling in innoverende projecten moet stimuleren, zoals de productie en opslag van energie.

Elia wordt voorts gevraagd zijn inspanningen voort te zetten voor de verdere ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit, terwijl de regering verder maatregelen zal onderzoeken voor meer flexibiliteit van het aanbod, zoals investeringen in nieuwe capaciteit. (Belga/BO)

Beide centrales zijn volgend jaar veertig jaar oud en zouden normaal gezien dan de deuren sluiten. Minister van Energie Marie-Christine Marghem wees er donderdag na de ministerraad op dat Doel 1 en 2 door de levensduurverlenging niet langer dan tot 2025 openblijven. Dat is de wettelijke datum van de kernuitstap in ons land. De beslissing komt niet als een verrassing. De minister wees onder meer op de grote onzekerheid over het heropstarten van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2, maar ook op de geprogrammeerde sluiting van thermische centrales in 2015 en de daaropvolgende jaren én op de onmogelijkheid om op korte termijn buitenlandse capaciteit op het Belgische net te integreren. Marghem wees er ook op dat voor de verlenging van de reactoren, het akkoord van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC), dat voorwaarden voor de veiligheid vastlegt, een 'onvoorwaardelijke essentiële voorwaarde' is. Ze zal onder meer over de verlenging een wetsontwerp klaarstomen en krijgt het mandaat om met de operatoren te onderhandelen over de modaliteiten. Overigens wil de regering erover waken dat de voorwaarden voor een effectieve concurrentie op de Belgische productiemarkt worden aangemoedigd. Met dat doel voor ogen moet de exploitant van de kerncentrales worden aangemoedigd de mogelijkheid te onderzoeken derden te laten investeren in de eigendomsstructuur en het conform maken van Doel 1 en 2. De regering gaat aan energieregulator CREG aanbevelingen vragen om te voorkomen dat conventionele productie-eenheden, zoals gas en warmtekrachtkoppeling, waarvan de levenscyclus nog niet afgerond is, buiten bedrijf worden gesteld, en dat door te waken over de rentabiliteit van de productie-eenheden. Marghem zal ook een energie-transitiefonds in het leven roepen dat onderzoek en ontwikkeling in innoverende projecten moet stimuleren, zoals de productie en opslag van energie. Elia wordt voorts gevraagd zijn inspanningen voort te zetten voor de verdere ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit, terwijl de regering verder maatregelen zal onderzoeken voor meer flexibiliteit van het aanbod, zoals investeringen in nieuwe capaciteit. (Belga/BO)