In een moeilijke rente-omgeving wist Belfius zijn inkomsten stabiel te houden op 2,36 miljard euro. De nettorente-inkomsten daalden met 105 miljoen of 2 procent. Dat is al bij al een behoorlijk resultaat. Belfius kon de schade beperken door meer bedrijfskredieten toe te kennen. In business & corporate banking steeg de kredietproductie met een kwart tot 8,8 miljard euro. In hypothecaire leningen was er 7 procent groei.
...

In een moeilijke rente-omgeving wist Belfius zijn inkomsten stabiel te houden op 2,36 miljard euro. De nettorente-inkomsten daalden met 105 miljoen of 2 procent. Dat is al bij al een behoorlijk resultaat. Belfius kon de schade beperken door meer bedrijfskredieten toe te kennen. In business & corporate banking steeg de kredietproductie met een kwart tot 8,8 miljard euro. In hypothecaire leningen was er 7 procent groei.Ook in 2019 zal de focus meer op bedrijfskredieten dan op hypothecaire leningen liggen, bevestigde bestuursvoorzitter Jos Clijsters: "De marge op bedrijfskredieten is hoger, de looptijden zijn korter (5 tot 7 jaar, tegenover 20 tot 25 jaar voor woonkredieten), en als Belgische bank zitten we dichter bij de ondernemers, waardoor we sneller kunnen inspelen op hun vraag."Clijsters geeft toe dat de Nationale Bank terecht aan de alarmbel trok voor de woonkredieten. Hij waarschuwt voor hypotheken die boven 90 procent van de aankoopprijs van de woning uitkomen, en voor afbetalingen die een groot deel van het loon opslorpen. "Zulke hypotheken kent Belfius enkel bij hoge uitzondering toe. Dat is een zaak van goed risicomanagement. We moeten opletten dat we gezinnen niet in de schulden duwen. Maar even goed moeten we mensen die investeren in een opbrengsteigendom tegen zichzelf beschermen."Bij Belfius loont de strategie om de inkomsten te diversifiëren. De financiële instelling slaagde erin de daling van de rente-inkomsten te compenseren door een toename van de commissie-inkomsten (+1%) en de opbrengsten uit de verzekeringstak (+3%). "Onze investeringen in private banking en wealth management, en onze consistente bank-verzekeraarsstrategie werpen hun vruchten af", constateerde CEO Marc Raisière.Aan de investeringen in mensen en IT zit wel een keerzijde. Voor het eerst sinds lang namen de kosten bij Belfius toe, vorig jaar met 4 procent tot 1,43 miljard euro. De personeelskosten stegen zelfs met meer dan 9 procent tot 615 miljoen euro. Clijsters spreekt van een "gecontroleerde toename van de kosten". De bank wierf vorig jaar meer dan 320 mensen aan, en het personeelsbestand groeide netto met 60 eenheden.Door de kostentoename steeg de kosten-inkomstenratio van Belfius tot 60,4 procent. Daarmee ligt de ratio boven de doelstelling van 60 procent die Belfius zichzelf stelt. Hoe lager de verhouding tussen de kosten en de inkomsten, hoe efficiënter een financiële instelling. Bij KBC Groep lag die verhouding vorig jaar op 57 procent.Ondanks de aangroei van de kosten wist Belfius zijn nettowinst met 7 procent op te trekken, tot 649 miljoen euro. Dat komt vooral omdat de bank een pak minder belastingen betaalde dan in 2017. Toen werden belastingkredieten afgewaardeerd (wat resulteerde in hogere belastingen), nu plukt Belfius de vruchten van de verlaging van de vennootschapsbelasting.De Belgische staat kan rekenen op een stabiel dividend van 363 miljoen euro, waarvan vorig jaar al 100 miljoen werd uitgekeerd als interim-dividend. Daarmee keert Belfius 57 procent van de winst uit. CFO Johan Vankelecom geeft toe dat dat aan de hoge kant is, maar het blijft binnen de vork van 50 tot 60 procent winstuitkering, die Belfius als "een normaal niveau" beschouwt.Het totale eigen vermogen van Belfius is gedaald van 9,5 tot 9,4 miljard euro. Dat komt door de daling van de latente meerwaarden die rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt worden. Door de beurscorrectie eind vorig jaar halveerden die. Maar het kernkapitaal van Belfius nam wel toe, van 8,8 tot 9,1 miljard euro.Het rendement op eigen vermogen bedroeg 7,5 procent, tegen 7 procent in 2017. Raisière herhaalde dat Belfius dat rendement de volgende jaren wil optrekken naar 8 tot 9 procent.