Dat ex-Unizo en straks ex-Febelfin topman Karel Van Eetvelt CEO wordt van voetbalploeg Anderlecht deed de wenkbrauwen fronsen. Toch mag het niet verbazen, want voorzitter Marc Coucke behoort tot het netwerk van de Anderlecht-voorzitter. En Wouter Vandenhaute, die consultant wordt bij Anderlecht is een goede vriend.
...

Zijn netwerk heeft Van Eetvelt in 2017 bij Febelfin gebracht. Bij de overstap speelde een intimus van Van Eetvelt een cruciale rol: KBC-topman en Febelfin-voorzitter Johan Thijs. Thijs en Van Eetvelt fietsen soms samen en er is een hechte band tussen KBC en Unizo. De bankenkoepel had een procedure opgestart met een headhunter. Daarna stelde de top van Febelfin een shortlist op en na een aantal gesprekken koos die voor Karel Van Eetvelt. Zou hij hebben toegehapt als Thijs er geen voorzitter was? Zelf relativeert hij het tweespan met Thijs: "Als je 25 jaar in de werkgeverswereld zit, ken je al die stakeholders, ook die in de financiële wereld. Ook Max Jadot van BNP Paribas Fortis ken ik goed, en Herman Daems zelfs zeer goed."Voor de Bornemnaar was het dé kans om op zijn 52ste zijn loopbaan nog een andere wending te geven. Van Eetvelt keek al een paar jaar uit naar een andere uitdaging. In 2014 was de trein van de overstap naar de politiek en een ministerpost gepasseerd, nu kwam een nieuwe trein aan. De Unizo-topman sprong er meteen op.Daarmee verdwijnt een van de oudgedienden in de Groep van Tien, het interprofessioneel overlegorgaan van werkgevers en vakbonden. Karel van Eetvelt is lid sinds 2004, toen hij Kris Peeters opvolgde aan het hoofd van Unizo. Enkel VBO-topman Pieter Timmermans zit langer in de Groep van Tien. Van Eetvelt en Timmermans vulden elkaar aan. "Karel kon harde standpunten formuleren, terwijl van ons eerder enige voorzichtigheid werd verwacht", is bij het VBO te horen.Met iedereen pratenAls Unizo-topman schuwde hij de harde taal niet. Dat was zijn methode om een dossier in de goede richting te duwen. Zijn aanpak werkte als volgt: via de media viel hij een regeringsmaatregel aan. Meestal volgde in de loop van de dag een telefoontje van een ministerieel kabinet voor een gesprek. 's Avonds klonk de Unizo-topman al een stuk milder. Door zijn lobbywerk had hij in het dossier vooruitgang geboekt.Ten tijde van de regering-Di Rupo haalde hij meer dan eens het grof geschut boven. Het was de tijd van monsterboetes van 309 procent en van de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni naar 25 procent. "Maar ik ben altijd met de PS blijven praten", zegt Van Eetvelt. "Ik hou zelfs nu nog de lijn naar de PS open. Ik geef een ander voorbeeld: op mijn afscheidsreceptie was Els Keytsman van Unia aanwezig. Nochtans waren er de voorbije jaren vooral meningsverschillen tussen Unia en Unizo."Met de regering-Michel is de relatie een stuk beter. De loonkostverlagingen waren een eis van Unizo, net zoals de maatregel dat zelfstandigen en kmo's die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een eerste werknemer in dienst nemen, daarop geen sociale werkgeversbijdragen moesten betalen. Al moet gezegd dat de relatie met vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wat verzuurde. Onder meer toen die een rem zette op een aantal arbeidsmarkthervormingen en CD&V een verlaging van de vennootschapsbelasting wilde koppelen aan een meerwaardebelasting. Van Eetvelt deinsde er niet voor terug bepaalde voorstellen van Peeters gewoon "dom" te noemen.Toch bleven de lijnen tussen Unizo en de minister altijd open. Al was het contact minder hartelijk dan in de tijd dat Kris Peeters Vlaams minister-president was. In die periode vond geregeld een informele vergadering plaats op het kabinet van Peeters, meestal op woensdagochtend. Schoven toen aan: Karel Van Eetvelt, Kris Peeters, Jan Sap en politici van de middenstandsvleugel van CD&V, zoals Hendrik Bogaert en de latere Europese commissaris Marianne Thyssen, die tussen 1988 en 1991 de Unizo-studiedienst leidde. Een andere cruciale figuur is Karel Tobback, ook een oudgediende van Unizo. Hij was een tijdlang voorzitter van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). Maar vooral: Tobback was de sociaaleconomische kabinetschef van Kris Peeters. Nu werkt hij voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Tobback is zowel professioneel als privé een vertrouweling van Van Eetvelt. Hij is zijn notaris. Een andere vertrouwenspersoon is Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA, ex-Voka). Ooit zei Van Eetvelt over hem in een interview: "Hij heeft me door een moeilijke periode geholpen, hoewel hij toen al opgeslorpt werd door de politiek. Hij was een van de weinige mensen die luisterde, en dat vergeet ik nooit."Eerst met twee voeten vooruit tackelen, daarna na overleg een compromis verdedigen: zo heeft Van Eetvelt de voorbije jaren veel voor elkaar gekregen. Hij noemt als belangrijkste realisaties de versoepeling van de overuren, de lastenverlagingen voor bedrijven, de hervorming van de vennootschapsbelasting en de voorbije vijftien jaar de verbetering van het sociale statuut van zelfstandigen. Onder meer het minimumpensioen voor zelfstandigen werd gelijkgesteld aan dat van werknemers.De Unizo-topman kon rekenen op het degelijke werk van de studiedienst onder leiding van Johan Bortier. "Voor de verbetering van het sociale statuut van zelfstandigen mocht ik communiceren, maar experts als Caroline Deiteren en Anne Vanderstappen leverden het zware werk achter de schermen." Vanderstappen leidt sinds juli 2012 de Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van Zelfstandigen.Zelf ondernemenVan Eetvelt heeft de voorbije jaren verschillende bestuursmandaten in privébedrijven bekleed. Hij had een tijdlang een zitje in de raad van bestuur van Omega Pharma, toen Marc Coucke er de scepter zwaaide. Hetzelfde geldt voor de vastgoedgroep Matexi met CEO Gaëtan Hannecart.Karel Van Eetvelt was ooit van plan een zelfstandige sport- en fitnesszaak te runnen. Zijn vader stelde voor eerst advies in te winnen bij Paul Ackermans, de ex-voorzitter van NCMV (de voorganger van Unizo) en toen de voorzitter van Nacebo, de federatie van kmo's in de bouwsector. Ackermans stelde Van Eetvelt voor bij Nacebo te werken. Hij hapte toe en klom van bewegingssecretaris tot gedelegeerd bestuurder. Het ledenaantal steeg van 3000 naar 8000 en op termijn fuseerde de bouwpoot van Unizo tot één Bouwunie.Dat Van Eetvelt ooit overwoog om een sportzaak te openen, was logisch. De master in lichamelijke opvoeding ademt sport uit. Hij is een verwoed fietser. Een van zijn fietsgenoten en intimi is Wouter Vandenhaute (Flanders Classics), die ook op het sportkot zat. Vandenhaute fietst ook mee met het Unizo Cycling Team. Dat wil drukbezette ondernemers meer kansen geven om op een gezonde, georganiseerde en medisch verantwoorde manier aan sport te doen. Tot het groepje behoort ook Gilbert Van Fraeyenhoven (EY, de voormalige CEO van Flanders Classics). Hij en Van Eetvelt kennen elkaar via de Wielerbond Vlaanderen. De band met de sportwereld blijft, ook na de overstap naar Febelfin: "Ik stop wel als voorzitter van de Vlaamse wielerschool, maar word eind dit jaar de voorzitter van Sporta, de organisatie die Vlamingen wil aanzetten meer te sporten."