"Bij het aanvaarden van de vertegenwoordiging van de heer Piqueur heeft Dirk Van Gerven nauwgezet de deontologische en wettelijke regels die op hem van toepassing zijn, onder meer omwille van zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht van de FSMA, geëerbiedigd en nadien steeds ten volle nageleefd", klinkt het. Het kantoor van Dirk Van Gerven zal in afwachting van de aanstelling van een nieuwe advocaat door de heer Piqueur de komende dagen de hoogdringende zaken behartigen. Dirk Van Gerven komt hierin niet langer persoonlijk tussen. (Belga)

"Bij het aanvaarden van de vertegenwoordiging van de heer Piqueur heeft Dirk Van Gerven nauwgezet de deontologische en wettelijke regels die op hem van toepassing zijn, onder meer omwille van zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht van de FSMA, geëerbiedigd en nadien steeds ten volle nageleefd", klinkt het. Het kantoor van Dirk Van Gerven zal in afwachting van de aanstelling van een nieuwe advocaat door de heer Piqueur de komende dagen de hoogdringende zaken behartigen. Dirk Van Gerven komt hierin niet langer persoonlijk tussen. (Belga)