Secretaris Jo Van der Herten van het ACV Openbare Diensten bevestigt dat er na een lange, maar constructieve vergadering een intentieverklaring is bereikt. "De eis van de vakbonden was de maximale invulling van de loonnorm van 1,1 procent, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord (IPA)", aldus Van der Herten. Hij is tevreden met de uitkomst. De cao voorziet effectief in een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 september 2019 en de bonden bekwamen ook een ecocheque van 210 euro pro rata de tewerkstellingsbreuk voor 2019, waardoor de 1,1 procent marge uit het IPA netto zal worden omgezet. Bovendien kon ook de cao landingsbanen worden verlengd, vervolgt de vakbondssecretaris. De vakorganisatie's zullen de intentieverklaring de komende dagen bij hun achterban verdedigen, luidt het tot slot. (Belga)

Secretaris Jo Van der Herten van het ACV Openbare Diensten bevestigt dat er na een lange, maar constructieve vergadering een intentieverklaring is bereikt. "De eis van de vakbonden was de maximale invulling van de loonnorm van 1,1 procent, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord (IPA)", aldus Van der Herten. Hij is tevreden met de uitkomst. De cao voorziet effectief in een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 september 2019 en de bonden bekwamen ook een ecocheque van 210 euro pro rata de tewerkstellingsbreuk voor 2019, waardoor de 1,1 procent marge uit het IPA netto zal worden omgezet. Bovendien kon ook de cao landingsbanen worden verlengd, vervolgt de vakbondssecretaris. De vakorganisatie's zullen de intentieverklaring de komende dagen bij hun achterban verdedigen, luidt het tot slot. (Belga)