"We evolueren geleidelijk naar een nieuw ecosysteem, waarbij de 'traditionele' automobielindustrie samenwerkt met onder andere tech- en telecomgiganten, maar evengoed met de overheid", zegt Frank Vancamp, mobiliteitsexpert bij KPMG in België. "Ook de deeleconomie neemt een belangrijke rol op in dit ecosysteem, denk maar aan de toenemende populariteit van autodelen." Uit de enquête kwam ook duidelijk naar voor dat de markt voor auto's zal bestaan uit verschillende soorten aandrijvingen. Tegen 2040 verwachten de ondervraagden dat elektrische wagens 30 procent van de markt zullen beslaan, naast 25 procent hybride wagens, 22,5 procent brandstofcelauto's en 22,5 procent klassieke verbrandingsmotoren. Twee derde van de ondervraagden verwacht voorts dat het aandeel van West-Europa in de productie van wagens op wereldvlak zal verminderen van 15 procent naar 5 procent tegen 2030. "West-Europa zal hevige concurrentie ondervinden van China, dat zich meer en meer opwerpt als marktleider in e-mobility en de ontwikkeling van batterijen", aldus Vancamp. "De automobielindustrie in West-Europa moet daarom massaal investeren in connectiviteit. Hoewel de vooruitzichten voor West-Europa niet zo rooskleurig zijn, is het wel positief dat de productie in eigen land - Audi in Vorst en Volvo in Gent - zich in de nabije toekomst zal concentreren op elektrische en hybride wagens." (Belga)

"We evolueren geleidelijk naar een nieuw ecosysteem, waarbij de 'traditionele' automobielindustrie samenwerkt met onder andere tech- en telecomgiganten, maar evengoed met de overheid", zegt Frank Vancamp, mobiliteitsexpert bij KPMG in België. "Ook de deeleconomie neemt een belangrijke rol op in dit ecosysteem, denk maar aan de toenemende populariteit van autodelen." Uit de enquête kwam ook duidelijk naar voor dat de markt voor auto's zal bestaan uit verschillende soorten aandrijvingen. Tegen 2040 verwachten de ondervraagden dat elektrische wagens 30 procent van de markt zullen beslaan, naast 25 procent hybride wagens, 22,5 procent brandstofcelauto's en 22,5 procent klassieke verbrandingsmotoren. Twee derde van de ondervraagden verwacht voorts dat het aandeel van West-Europa in de productie van wagens op wereldvlak zal verminderen van 15 procent naar 5 procent tegen 2030. "West-Europa zal hevige concurrentie ondervinden van China, dat zich meer en meer opwerpt als marktleider in e-mobility en de ontwikkeling van batterijen", aldus Vancamp. "De automobielindustrie in West-Europa moet daarom massaal investeren in connectiviteit. Hoewel de vooruitzichten voor West-Europa niet zo rooskleurig zijn, is het wel positief dat de productie in eigen land - Audi in Vorst en Volvo in Gent - zich in de nabije toekomst zal concentreren op elektrische en hybride wagens." (Belga)