Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt.

Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers - met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet - in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol opgeladen worden, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de kosten dekken van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur.

De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie en maakt deel uit van het ICT-protocol dat minister Koen Geens (CD&V) had afgesloten met de justitiepartners. "Onze investeringen en de samenwerking tussen de FOD Justitie en de advocatuur in ICT leveren steeds meer een win-win op", merkt hij nog op. "Er zullen 200.000 schuldvorderingen minder te verwerken zijn voor de griffies. Door de digitale afhandeling van de faillissementsdossiers zal deze procedure sneller en globaal goedkoper worden."

Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt. Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers - met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet - in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol opgeladen worden, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering. Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de kosten dekken van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur. De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie en maakt deel uit van het ICT-protocol dat minister Koen Geens (CD&V) had afgesloten met de justitiepartners. "Onze investeringen en de samenwerking tussen de FOD Justitie en de advocatuur in ICT leveren steeds meer een win-win op", merkt hij nog op. "Er zullen 200.000 schuldvorderingen minder te verwerken zijn voor de griffies. Door de digitale afhandeling van de faillissementsdossiers zal deze procedure sneller en globaal goedkoper worden."