Ook de verzekeringssector ondergaat een ingrijpende digitale transformatie. Dat verplicht de maatschappijen na te denken over de efficiëntie van hun processen, en over de producten en diensten die ze willen aanbieden. Uit een dossier dat Trends in maart publiceerde, bleek dat een aantal verzekeraars ervan overtuigd is dat ze de weg naar nieuwe diensten moeten inslaan. Niet alleen om hun inkomsten te diversifiëren, maar ook om meer en betere contacten met de klanten te onderhouden.
...