Zondag om 12u maakt de ECB de resultaten bekend van het balansonderzoek dat werd uitgevoerd bij de 130 grootste banken van de eurozone. Dat onderzoek gebeurde omdat de Europese centrale bank op 4 november het toezicht op deze banken overneemt van de nationale toezichthouders, en de ECB zeker wil zijn dat er geen lijken uit de kast vallen.

De balanstest of asset quality review is een gigantische doorlichting van de boekhouding van de banken. Daaraan is een stresstest gekoppeld, die moet uitwijzen hoe sterk een bank is in geval van negatieve macro-economische ontwikkelingen (bv. een forse rentestijging, een correctie op de financiële markten, of een ineenstorting van de huizenmarkt).

Volgens het Spaanse persbureau Efe falen elf banken in testen. De lijst die Efe publiceert is plausibel. Ze bevat vooral financiële instellingen die bekend staan als probleembanken. Het gaat dan over de Griekse banken Alpha Bank, Pireaus Bank en Eurobank, de Italiaanse banken Banca Monte dei Paschi en Banco Popolare, het Portugese Millennium bcp, en de Belgische restbank Dexia.

De ECB gaf eerder aan dat ze haar beoordeling van Dexia zou aanpassen aan de realiteit van een bank in afbouw, die een Europees resolutieplan uitvoert. Maar dat neemt niet weg dat ook in het geval van Dexia de kapitaalbuffers getest worden. Als Dexia niet door de testen geraakt, moet de bank snel een herkapitaliseringsplan voorleggen. Dat hoeft niet noodzakelijk een kapitaalverhoging te zijn, het kan ook een versnelde afbouw van de balans en de risico-activa zijn.

Daarbij dient opgemerkt dat de balans- en stresstesten van de ECB gebeurd zijn op basis van de financiële situatie eind 2013. In de eerste jaarhelft van 2014 verkocht Dexia voor bijna een half miljard activa en betaalde het voor een kwart miljard leningen en obligaties vervroegd terug.

Maar de toepassing van de Bazel III-kapitaalregels en de incorporatie van de geleden verliezen (329 miljoen euro) deden het totaal eigen vermogen van de groep dalen van 10,6 tot 9,4 miljard euro. De gewogen risico's stegen dan weer met 7 miljard tot 54,3 miljard euro. Dat leverde Dexia per eind juni 2014 fors lagere solvabiliteitsratio's op. Als rekening gehouden wordt met de 6 miljard euro latente minwaarden op de investeringsportefeuille blijft er maar 3,6 miljard euro eigen vermogen over, op een balanstotaal van 238 miljard euro.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dergelijke kapitaalbuffer volstaat om de impact van zelfs een milde stresstest te weerstaan. Maar alles hangt af van de soepelheid waarmee de ECB Dexia behandeld heeft, en daarover krijgen we pas zondag uitsluitsel.

De andere Belgische instellingen die, naast Dexia, door de ECB tegen het licht gehouden worden, zijn Axa Bank Europa, Belfius Bank, Investar (de holding boven Argenta), KBC Group en Bank of NY Mellon. Banken als BNP Paribas Fortis en ING België worden indirect getest, via hun Franse en Nederlandse moedermaatschappij.

Wat te verwachten van de balans- en stresstesten van de ECB? Lees meer in Trends van deze week.

Zondag om 12u maakt de ECB de resultaten bekend van het balansonderzoek dat werd uitgevoerd bij de 130 grootste banken van de eurozone. Dat onderzoek gebeurde omdat de Europese centrale bank op 4 november het toezicht op deze banken overneemt van de nationale toezichthouders, en de ECB zeker wil zijn dat er geen lijken uit de kast vallen. De balanstest of asset quality review is een gigantische doorlichting van de boekhouding van de banken. Daaraan is een stresstest gekoppeld, die moet uitwijzen hoe sterk een bank is in geval van negatieve macro-economische ontwikkelingen (bv. een forse rentestijging, een correctie op de financiële markten, of een ineenstorting van de huizenmarkt).Volgens het Spaanse persbureau Efe falen elf banken in testen. De lijst die Efe publiceert is plausibel. Ze bevat vooral financiële instellingen die bekend staan als probleembanken. Het gaat dan over de Griekse banken Alpha Bank, Pireaus Bank en Eurobank, de Italiaanse banken Banca Monte dei Paschi en Banco Popolare, het Portugese Millennium bcp, en de Belgische restbank Dexia.De ECB gaf eerder aan dat ze haar beoordeling van Dexia zou aanpassen aan de realiteit van een bank in afbouw, die een Europees resolutieplan uitvoert. Maar dat neemt niet weg dat ook in het geval van Dexia de kapitaalbuffers getest worden. Als Dexia niet door de testen geraakt, moet de bank snel een herkapitaliseringsplan voorleggen. Dat hoeft niet noodzakelijk een kapitaalverhoging te zijn, het kan ook een versnelde afbouw van de balans en de risico-activa zijn.Daarbij dient opgemerkt dat de balans- en stresstesten van de ECB gebeurd zijn op basis van de financiële situatie eind 2013. In de eerste jaarhelft van 2014 verkocht Dexia voor bijna een half miljard activa en betaalde het voor een kwart miljard leningen en obligaties vervroegd terug.Maar de toepassing van de Bazel III-kapitaalregels en de incorporatie van de geleden verliezen (329 miljoen euro) deden het totaal eigen vermogen van de groep dalen van 10,6 tot 9,4 miljard euro. De gewogen risico's stegen dan weer met 7 miljard tot 54,3 miljard euro. Dat leverde Dexia per eind juni 2014 fors lagere solvabiliteitsratio's op. Als rekening gehouden wordt met de 6 miljard euro latente minwaarden op de investeringsportefeuille blijft er maar 3,6 miljard euro eigen vermogen over, op een balanstotaal van 238 miljard euro. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dergelijke kapitaalbuffer volstaat om de impact van zelfs een milde stresstest te weerstaan. Maar alles hangt af van de soepelheid waarmee de ECB Dexia behandeld heeft, en daarover krijgen we pas zondag uitsluitsel.De andere Belgische instellingen die, naast Dexia, door de ECB tegen het licht gehouden worden, zijn Axa Bank Europa, Belfius Bank, Investar (de holding boven Argenta), KBC Group en Bank of NY Mellon. Banken als BNP Paribas Fortis en ING België worden indirect getest, via hun Franse en Nederlandse moedermaatschappij.Wat te verwachten van de balans- en stresstesten van de ECB? Lees meer in Trends van deze week.