De aandelen zullen in de vorm van bonusaandelen worden uitgekeerd. Dat zijn nieuwe aandelen die het kapitaal van Dexia vertegenwoordigen. Ze worden uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders, in verhouding tot hun deelneming. Ze geven op dezelfde manier recht op dividenden en zullen ook dezelfde rechten genieten als de bestaande Dexia-aandelen.

Volgens de bank zal deze operatie dan ook niet leiden tot een verwatering van de deelneming van de aandeelhouders.

De aandeelhouders zullen zich op 12 mei tijdens een buitengewone algemene vergadering nog moeten uitspreken over de kapitaalverhoging.

Hoeveel bonusaandelen iedere aandeelhouder krijgt, zal op 11 mei worden bepaald na de sluiting van de handel op de Brusselse beurs. Dat gebeurt op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de dertig kalenderdagen voorafgaand aan 12 mei.

De aandelen zullen in de vorm van bonusaandelen worden uitgekeerd. Dat zijn nieuwe aandelen die het kapitaal van Dexia vertegenwoordigen. Ze worden uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders, in verhouding tot hun deelneming. Ze geven op dezelfde manier recht op dividenden en zullen ook dezelfde rechten genieten als de bestaande Dexia-aandelen. Volgens de bank zal deze operatie dan ook niet leiden tot een verwatering van de deelneming van de aandeelhouders. De aandeelhouders zullen zich op 12 mei tijdens een buitengewone algemene vergadering nog moeten uitspreken over de kapitaalverhoging. Hoeveel bonusaandelen iedere aandeelhouder krijgt, zal op 11 mei worden bepaald na de sluiting van de handel op de Brusselse beurs. Dat gebeurt op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de dertig kalenderdagen voorafgaand aan 12 mei.