De beursexit is een logische volgende stap in de liquidatie van de restbank. Sinds Wouter Devriendt in 2016 als CEO aantrad, bouwt Dexia zijn activiteiten versneld af. Devriendt had al aangegeven dat hij van de beursnotering af wilde, omdat ze te veel geld kost. In oktober moet een buitengewone aandeelhoudersvergadering het voorstel goedkeuren.
...

De beursexit is een logische volgende stap in de liquidatie van de restbank. Sinds Wouter Devriendt in 2016 als CEO aantrad, bouwt Dexia zijn activiteiten versneld af. Devriendt had al aangegeven dat hij van de beursnotering af wilde, omdat ze te veel geld kost. In oktober moet een buitengewone aandeelhoudersvergadering het voorstel goedkeuren.Minder dan 0,5 procent van de aandelen van Dexia is nog op de beurs genoteerd. Die aandelen zijn zo goed als waardeloos. De Belgische en de Franse staat bezitten respectievelijk 52,78 en 46,81 procent van het kapitaal, voornamelijk in de vorm van aandelen op naam. De restbank wil ook de beursgenoteerde aandelen omzetten in aandelen op naam. Dat moet het administratieve beheer vereenvoudigen.Dexia wijst erop dat de beursgenoteerde aandelen geen recht hebben op een dividend of een vereffeningsbonus. In het resolutieplan van de bank staat dat enkel de staten aanspraak kunnen maken op een preferentiële uitkering, mocht de financiële situatie van Dexia onverhoopt verbeteren. De kans daarop is zeer klein.De balans van Dexia is in een half jaar met 15 procent gekrompen tot 134,6 miljard euro. Dat is vooral een gevolg van de verkoop van de Duitse bank Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD), die in mei werd afgerond. Daarnaast is Dexia Crédit Local in Madrid gesloten, terwijl het kantoor in New York sterk afgeslankt is. Bovendien waren de marktomstandigheden gunstig, zeker in de Verenigde Staten, om de krediet- en obligatieportefeuilles versneld af te bouwen, stipt Dexia aan in een persbericht.De versnelde afbouw van de balans zorgt er wel voor dat de restbank in de eerste jaarhelft voor 546 miljoen euro in het rood duikt. Zo boekte Dexia 115 miljoen euro verlies op de verkoop van DKD. Het recurrente nettoverlies liep op tot 151 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg het totale nettoverlies 419 miljoen euro.Dexia is wat nog overblijft van de vroegere Dexia-groep, die in 2011 ontmanteld werd. Toen werd Dexia Bank België uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia wordt met behulp van staatsgaranties gefinancierd, waardoor ze zichzelf kan afbouwen en op termijn liquideren. Dexia merkt in zijn persbericht op dat gesprekken lopen tussen de Europese Commissie en de Belgische en de Franse staat over de voorwaarden van de hernieuwing van de staatsgaranties vanaf 1 januari 2022.De grootste brokken die Dexia nu nog moet zien te verkopen, zijn activiteiten in Italië (Dexia Crediop) en het Verenigd Koninkrijk. De portefeuilles in die landen zijn telkens 21 miljard euro groot. In beide landen zijn de marktomstandigheden ongunstig. Italië kampt al jaren met een zwakke economie en politieke onrust, terwijl de banken veel slechte leningen op hun balans hebben. Het Verenigd Koninkrijk is dan weer helemaal in de ban van de brexit.