Dexia publiceerde deze morgen een nettoverlies van 606 miljoen euro over het boekjaar 2014. Dat is beter dan de 1,1 miljard euro verlies in 2013. De restbank beklemtoonde vooral dat er recurrent amper 248 miljoen euro verlies is. Voor het eerst lagen de opbrengsten van de investeringsportefeuilles hoger dan de financieringskosten. Dat verleidde de VRT om te melden dat de kans verminderd is dat Dexia ooit nog vers kapitaal nodig heeft. Karel De Boeck, CEO van Dexia, stelde het op een persconferentie plastisch voor: "De vuurspuwende Dexia-draak is een aansteker geworden."

Lage rente is tweesnijdend zwaard

Door de nadruk te leggen op zijn zogenaamd recurrente resultaten wekt Dexia de indruk dat het veel beter gaat. Voornaamste factor daarbij is de lage rente, die de financieringskosten gevoelig deed dalen. Maar de lage rente is een tweesnijdend zwaard. Dexia heeft immers veel swaps uitstaan die de bank indekken tegen een rentestijging. Vermits de rente daalt, zijn deze swaps minder waard. In 2014 moest Dexia voor 425 miljoen euro waardeverminderingen nemen op deze swaps. Maar die waardeverminderingen worden beschouwd als 'boekhoudkundige volatiliteitselementen' die geen deel uitmaken van het recurrent resultaat. Dat is niet logisch want de volatiliteit van de derivaten heeft voor Dexia wel degelijk een jaarlijks terugkerende impact.

Dexia-probleem is niet van de baan

De waardevermindering van de swaps zorgt er ook voor dat Dexia steeds meer cash onderpand moet storten aan zijn tegenpartijen. In januari 2015 liep die rekening voor de restbank op tot 36 miljard euro. Dat is 15 miljard euro meer dan eind 2013 en 5 miljard euro meer dan eind 2014. Deze hoge verplichtingen verhogen de financieringsbehoeftes en hebben de liquiditeitsoverschotten van de restbank fors aangetast. Ze zorgen er ook voor dat Dexia nog altijd voor 65 miljard euro beroep moet doen op de overheidswaarborgen, terwijl dat in normale omstandigheden al moest gezakt zijn tot 45 miljard euro.

Dalend vermogen

Ten slotte is Dexia onder Basel III verplicht een deel van de minwaarden op zijn niet-soevereine portefeuille af te trekken van het eigen vermogen. Daardoor zal het kapitaal tot 2017 jaarlijks met zo'n 660 miljoen euro structureel zakken. Eind 2014 had Dexia nog een totaal eigen vermogen van 9,2 miljard euro. Als rekening gehouden wordt met de latente minwaardes van 6,6 miljard euro daalt het eigen vermogen tot 2,7 miljard euro. Op een balanstotaal van 247 miljard euro geeft dat een solvabiliteitsratio van amper 1,1 procent.

Er is dus echt niet zo veel nodig om Dexia weer in het nauw te brengen. De inspanningen die het team rond CEO Karel De Boeck levert, zijn niet te onderschatten en verdienen aanmoediging, maar het Dexia-probleem is zeker nog niet van de baan. Zeggen dat extra kapitaal niet nodig zal zijn, is voorbarig en te optimistisch. Ook met een aansteker kan je een grote brand veroorzaken.

Dexia publiceerde deze morgen een nettoverlies van 606 miljoen euro over het boekjaar 2014. Dat is beter dan de 1,1 miljard euro verlies in 2013. De restbank beklemtoonde vooral dat er recurrent amper 248 miljoen euro verlies is. Voor het eerst lagen de opbrengsten van de investeringsportefeuilles hoger dan de financieringskosten. Dat verleidde de VRT om te melden dat de kans verminderd is dat Dexia ooit nog vers kapitaal nodig heeft. Karel De Boeck, CEO van Dexia, stelde het op een persconferentie plastisch voor: "De vuurspuwende Dexia-draak is een aansteker geworden."Door de nadruk te leggen op zijn zogenaamd recurrente resultaten wekt Dexia de indruk dat het veel beter gaat. Voornaamste factor daarbij is de lage rente, die de financieringskosten gevoelig deed dalen. Maar de lage rente is een tweesnijdend zwaard. Dexia heeft immers veel swaps uitstaan die de bank indekken tegen een rentestijging. Vermits de rente daalt, zijn deze swaps minder waard. In 2014 moest Dexia voor 425 miljoen euro waardeverminderingen nemen op deze swaps. Maar die waardeverminderingen worden beschouwd als 'boekhoudkundige volatiliteitselementen' die geen deel uitmaken van het recurrent resultaat. Dat is niet logisch want de volatiliteit van de derivaten heeft voor Dexia wel degelijk een jaarlijks terugkerende impact.De waardevermindering van de swaps zorgt er ook voor dat Dexia steeds meer cash onderpand moet storten aan zijn tegenpartijen. In januari 2015 liep die rekening voor de restbank op tot 36 miljard euro. Dat is 15 miljard euro meer dan eind 2013 en 5 miljard euro meer dan eind 2014. Deze hoge verplichtingen verhogen de financieringsbehoeftes en hebben de liquiditeitsoverschotten van de restbank fors aangetast. Ze zorgen er ook voor dat Dexia nog altijd voor 65 miljard euro beroep moet doen op de overheidswaarborgen, terwijl dat in normale omstandigheden al moest gezakt zijn tot 45 miljard euro.Ten slotte is Dexia onder Basel III verplicht een deel van de minwaarden op zijn niet-soevereine portefeuille af te trekken van het eigen vermogen. Daardoor zal het kapitaal tot 2017 jaarlijks met zo'n 660 miljoen euro structureel zakken. Eind 2014 had Dexia nog een totaal eigen vermogen van 9,2 miljard euro. Als rekening gehouden wordt met de latente minwaardes van 6,6 miljard euro daalt het eigen vermogen tot 2,7 miljard euro. Op een balanstotaal van 247 miljard euro geeft dat een solvabiliteitsratio van amper 1,1 procent.Er is dus echt niet zo veel nodig om Dexia weer in het nauw te brengen. De inspanningen die het team rond CEO Karel De Boeck levert, zijn niet te onderschatten en verdienen aanmoediging, maar het Dexia-probleem is zeker nog niet van de baan. Zeggen dat extra kapitaal niet nodig zal zijn, is voorbarig en te optimistisch. Ook met een aansteker kan je een grote brand veroorzaken.