Voor het eerst sinds lang heeft Dexia weer obligaties op de markt geplaatst. In anderhalve dag werd 1,5 miljard euro opgehaald.

Sinds de ineenstorting van de groep was Dexia voor de herfinanciering van zijn schulden vooral aangewezen op noodfinanciering door de Franse en Belgische nationale banken en op de uitgifte van kortlopende effecten op de monetaire markt.

Die kortetermijnfinanciering had enerzijds te maken met de terughoudendheid van investeerders, en anderzijds met een klacht die bij de Raad van State was ingediend tegen de staatswaarborgen voor Dexia. Enkele vzw's (onder meer ATTAC), geruggesteund door parlementsleden van Ecolo, vochten de rechtsgeldigheid van deze garanties aan, omdat ze bij koninklijk besluit waren goedgekeurd en niet langs wetgevende weg toegekend.

Daar werd recentelijk een mouw aan gepast. Het parlement keurde een wet goed waarmee de koninklijke besluiten en de staatswaarborgen bekrachtigd werden. Daardoor kon Dexia opnieuw de markt voor langeretermijnfinanciering optrekken. Maandag lanceerde de restbank een emissie van obligaties met een looptijd van drie jaar en een rente die 30 basispunten boven de OLO-rente lag.

De obligatie werd uitgegeven door het Franse filiaal, Dexia Crédit Local, en geniet van de overheidswaarborg die is toegekend door de Belgische (51,4%), Franse (45,6%) en Luxemburgse (3%) staten. Meer dan 80 partijen betoonden interesse, waardoor het orderboek opliep tot 1,7 miljard euro. Daarvan werd 1,5 miljard euro toegewezen. De belangrijkste investeerders kwamen uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland.

De succesvolle plaatsing past in het streven van Dexia om zijn financiering te diversifiëren. De groep wil dit jaar 5 tot 6 miljard euro ophalen, zowel op de geldmarkt als de langetermijnobligatiemarkt. De restbank wil ook meer covered bonds uitgeven en commerciële repotransacties opzetten.

Voor het eerst sinds lang heeft Dexia weer obligaties op de markt geplaatst. In anderhalve dag werd 1,5 miljard euro opgehaald.Sinds de ineenstorting van de groep was Dexia voor de herfinanciering van zijn schulden vooral aangewezen op noodfinanciering door de Franse en Belgische nationale banken en op de uitgifte van kortlopende effecten op de monetaire markt. Die kortetermijnfinanciering had enerzijds te maken met de terughoudendheid van investeerders, en anderzijds met een klacht die bij de Raad van State was ingediend tegen de staatswaarborgen voor Dexia. Enkele vzw's (onder meer ATTAC), geruggesteund door parlementsleden van Ecolo, vochten de rechtsgeldigheid van deze garanties aan, omdat ze bij koninklijk besluit waren goedgekeurd en niet langs wetgevende weg toegekend. Daar werd recentelijk een mouw aan gepast. Het parlement keurde een wet goed waarmee de koninklijke besluiten en de staatswaarborgen bekrachtigd werden. Daardoor kon Dexia opnieuw de markt voor langeretermijnfinanciering optrekken. Maandag lanceerde de restbank een emissie van obligaties met een looptijd van drie jaar en een rente die 30 basispunten boven de OLO-rente lag. De obligatie werd uitgegeven door het Franse filiaal, Dexia Crédit Local, en geniet van de overheidswaarborg die is toegekend door de Belgische (51,4%), Franse (45,6%) en Luxemburgse (3%) staten. Meer dan 80 partijen betoonden interesse, waardoor het orderboek opliep tot 1,7 miljard euro. Daarvan werd 1,5 miljard euro toegewezen. De belangrijkste investeerders kwamen uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland. De succesvolle plaatsing past in het streven van Dexia om zijn financiering te diversifiëren. De groep wil dit jaar 5 tot 6 miljard euro ophalen, zowel op de geldmarkt als de langetermijnobligatiemarkt. De restbank wil ook meer covered bonds uitgeven en commerciële repotransacties opzetten.