Begin juli moest Dexia een winstwaarschuwing de wereld insturen. Een andere boekhoudkundige waardering van de derivaten zadelt de restbank met circa 450 miljoen euro bijkomend verlies op. "Dat bedrag was niet ingecalculeerd", geeft CEO Karel De Boeck toe in een interview met Trends, "Het zat niet in de prognoses van het strategisch plan dat we eind vorig jaar indienden bij Europa".

Dexia ging in zijn prognoses uit van een verlies van een miljard euro in 2013. Daar komt nu dus naar schatting 450 miljoen euro bij. En ook de volgende jaren verwacht Dexia enkele honderden miljoenen verlies. Operationeel liggen de opbrengsten van de obligatie- en kredietportefeuille immers lager dan de financieringskosten.

Voorlopig zijn de solvabiliteitsratio's sterk genoeg om die verliezen te absorberen, maar er mag niet veel verkeerd lopen. "We moeten er alles aan doen om nieuwe verliezen te voorkomen", waarschuwt De Boeck, "Daarom is het cruciaal om niet zomaar activa te verkopen."

"We gaan er alles aan doen om dat smalle pad te bewandelen waarbij we de verliezen zo veel mogelijk beperken en de reglementaire kapitaalratio's respecteren", zegt De Boeck in Trends, "Maar of dat zal lukken zonder bijkomende kapitaalinjectie weet vandaag niemand."

Lees het volledige interview met Karel De Boeck, CEO van Dexia, in Trends van deze week.

Begin juli moest Dexia een winstwaarschuwing de wereld insturen. Een andere boekhoudkundige waardering van de derivaten zadelt de restbank met circa 450 miljoen euro bijkomend verlies op. "Dat bedrag was niet ingecalculeerd", geeft CEO Karel De Boeck toe in een interview met Trends, "Het zat niet in de prognoses van het strategisch plan dat we eind vorig jaar indienden bij Europa".Dexia ging in zijn prognoses uit van een verlies van een miljard euro in 2013. Daar komt nu dus naar schatting 450 miljoen euro bij. En ook de volgende jaren verwacht Dexia enkele honderden miljoenen verlies. Operationeel liggen de opbrengsten van de obligatie- en kredietportefeuille immers lager dan de financieringskosten.Voorlopig zijn de solvabiliteitsratio's sterk genoeg om die verliezen te absorberen, maar er mag niet veel verkeerd lopen. "We moeten er alles aan doen om nieuwe verliezen te voorkomen", waarschuwt De Boeck, "Daarom is het cruciaal om niet zomaar activa te verkopen.""We gaan er alles aan doen om dat smalle pad te bewandelen waarbij we de verliezen zo veel mogelijk beperken en de reglementaire kapitaalratio's respecteren", zegt De Boeck in Trends, "Maar of dat zal lukken zonder bijkomende kapitaalinjectie weet vandaag niemand."Lees het volledige interview met Karel De Boeck, CEO van Dexia, in Trends van deze week.