De European Banking Authority (EBA) publiceerde vrijdagavond de resultaten van de stresstests die het uitvoerde op 91 grote Europese banken. Dit zijn de meest in het oog springende resultaten:

- Acht banken halen de drempel van 5 procent kernkapitaalratio niet: vijf Spaanse, twee Griekse en één Oostenrijkse. Zij zijn gebuisd en moeten volgens de EBA hun kapitaal optrekken. De acht hebben samen een kapitaaltekort van 2,5 miljard euro.

- Zestien banken raken met de hakken over de sloot. Zij houden na de stresstesten een kernkapitaalratio van meer dan 5 procent maar minder dan 6 procent over. Dat is nipt erdoor maar volgens de EBA te weinig om zorgeloos te toekomst tegemoet te kijken. Ook zij worden met aandrang gevraagd om maatregelen te nemen die hun kapitaalpositie versterken (bv. beperking dividenduitkering, schuldafbouw, uitgifte van vers kapitaal,...)

- Enkele banken hebben er goed aangedaan in de loop van het jaar kapitaal op te halen. De EBA wijst erop dat de Europese banken tussen januari en april 2008 ongeveer 50 miljard euro kapitaal hebben opgehaald. Was dit niet gebeurd, dan zouden liefst twintig banken (en niet acht) onder de drempel van 5 procent kernkapitaalratio gezakt zijn. Eind 2010 was er nog een kapitaaltekort van 26,8 miljard euro.

- De onderzochte Belgische banken Dexia en KBC zijn geslaagd voor de stresstests. Dexia houdt na de veronderstelde schok 10,4 procent kernkapitaalratio over, tegen 12,1 procent eind 2010. KBC zou in het vooropgestelde ongunstige scenario 10 procent overhouden, tegen 10,5 procent eind 2010. Bij KBC is het effect van de stresssituatie op het banking book (de portefeuille effecten die tot einde looptijd aangehouden worden) groter (-3,5 miljard euro) dan bij Dexia (-3,1 miljard euro). KBC heeft wel een sterkere winstmotor dan Dexia, waardoor de groep sneller zijn eigen vermogen kan versterken.

- Alle Franse, Nederlandse, Duitse en Italiaanse banken zijn geslaagd voor de stresstests, dus ook diegene die via dochtermaatschappijen in ons land actief zijn, zoals BNP Paribas, ING, Rabobank en Crédit Agricole.

- De belangrijkste kritiek die meteen na de bekendmaking van de resultaten klonk was dat de geteste 'sovereign shock' (een haircut van 15 procent op Grieks staatspapier) enkel uitgevoerd werd op het trading book (effecten die op korte termijn verhandeld worden). Daardoor is de impact ervan op de banken miniem, want het gros van het overheidspapier zit in hun banking book. Bovendien is een haircut van 15 procent een lachertje in vergelijking met de percentages die in de markt circuleren in geval van een schuldherschikking voor Griekenland. Verwacht wordt dan ook dat de financiële markten deze test als ongeloofwaardig zullen beschouwen en een maat voor niets.

- De gebuisde banken zijn: Banco Pastor, Caja 3, Caja de Ahorros del Meditterraneo, Catalunya Caixa en Unnim uit Spanje, Agricultural Bank of Greece en Eurobank EFG uit Griekenland en Österreichische Volksbanken.

- De belangrijkste parameters van de gehanteerde stresstests waren een krimp van de economie in de eurozone met 0,4 procent in 2011 en een nulgroei in 2012, stijgingen van de korte- en langetermijnrente, een daling van de Amerikaanse dollar en een daling van 15 procent op de aandelenmarkten.

Patrick Claerhout

De European Banking Authority (EBA) publiceerde vrijdagavond de resultaten van de stresstests die het uitvoerde op 91 grote Europese banken. Dit zijn de meest in het oog springende resultaten: - Acht banken halen de drempel van 5 procent kernkapitaalratio niet: vijf Spaanse, twee Griekse en één Oostenrijkse. Zij zijn gebuisd en moeten volgens de EBA hun kapitaal optrekken. De acht hebben samen een kapitaaltekort van 2,5 miljard euro. - Zestien banken raken met de hakken over de sloot. Zij houden na de stresstesten een kernkapitaalratio van meer dan 5 procent maar minder dan 6 procent over. Dat is nipt erdoor maar volgens de EBA te weinig om zorgeloos te toekomst tegemoet te kijken. Ook zij worden met aandrang gevraagd om maatregelen te nemen die hun kapitaalpositie versterken (bv. beperking dividenduitkering, schuldafbouw, uitgifte van vers kapitaal,...) - Enkele banken hebben er goed aangedaan in de loop van het jaar kapitaal op te halen. De EBA wijst erop dat de Europese banken tussen januari en april 2008 ongeveer 50 miljard euro kapitaal hebben opgehaald. Was dit niet gebeurd, dan zouden liefst twintig banken (en niet acht) onder de drempel van 5 procent kernkapitaalratio gezakt zijn. Eind 2010 was er nog een kapitaaltekort van 26,8 miljard euro. - De onderzochte Belgische banken Dexia en KBC zijn geslaagd voor de stresstests. Dexia houdt na de veronderstelde schok 10,4 procent kernkapitaalratio over, tegen 12,1 procent eind 2010. KBC zou in het vooropgestelde ongunstige scenario 10 procent overhouden, tegen 10,5 procent eind 2010. Bij KBC is het effect van de stresssituatie op het banking book (de portefeuille effecten die tot einde looptijd aangehouden worden) groter (-3,5 miljard euro) dan bij Dexia (-3,1 miljard euro). KBC heeft wel een sterkere winstmotor dan Dexia, waardoor de groep sneller zijn eigen vermogen kan versterken. - Alle Franse, Nederlandse, Duitse en Italiaanse banken zijn geslaagd voor de stresstests, dus ook diegene die via dochtermaatschappijen in ons land actief zijn, zoals BNP Paribas, ING, Rabobank en Crédit Agricole. - De belangrijkste kritiek die meteen na de bekendmaking van de resultaten klonk was dat de geteste 'sovereign shock' (een haircut van 15 procent op Grieks staatspapier) enkel uitgevoerd werd op het trading book (effecten die op korte termijn verhandeld worden). Daardoor is de impact ervan op de banken miniem, want het gros van het overheidspapier zit in hun banking book. Bovendien is een haircut van 15 procent een lachertje in vergelijking met de percentages die in de markt circuleren in geval van een schuldherschikking voor Griekenland. Verwacht wordt dan ook dat de financiële markten deze test als ongeloofwaardig zullen beschouwen en een maat voor niets. - De gebuisde banken zijn: Banco Pastor, Caja 3, Caja de Ahorros del Meditterraneo, Catalunya Caixa en Unnim uit Spanje, Agricultural Bank of Greece en Eurobank EFG uit Griekenland en Österreichische Volksbanken. - De belangrijkste parameters van de gehanteerde stresstests waren een krimp van de economie in de eurozone met 0,4 procent in 2011 en een nulgroei in 2012, stijgingen van de korte- en langetermijnrente, een daling van de Amerikaanse dollar en een daling van 15 procent op de aandelenmarkten. Patrick Claerhout