Op 1 oktober was het eindelijk zover. De algemene vergadering van Petercam stemde ermee in haar activiteiten bij Bank Degroof onder te brengen en de beursvennootschap Petercam te ontbinden. Meteen kwam de nieuwe raad van bestuur van het fusiebedrijf Degroof Petercam voor het eerst samen. Een jaar nadat de eerste geruchten over een fusie waren opgedoken, is de grootste onafhankelijke Belgische vermogensbank een feit.
...

Op 1 oktober was het eindelijk zover. De algemene vergadering van Petercam stemde ermee in haar activiteiten bij Bank Degroof onder te brengen en de beursvennootschap Petercam te ontbinden. Meteen kwam de nieuwe raad van bestuur van het fusiebedrijf Degroof Petercam voor het eerst samen. Een jaar nadat de eerste geruchten over een fusie waren opgedoken, is de grootste onafhankelijke Belgische vermogensbank een feit."Alles is klaar", zegt een vermoeide maar gelukkige directievoorzitter Philippe Masset. "We hebben maanden besteed aan de deal en het interne fusieproces. Vanaf morgen moet iedereen volledig op de klant gefocust zijn."Of die klant zo tevreden is met de fusie van de conservatieve vermogensbank Degroof met de zelfbewuste marktenspecialist Petercam moet nog blijken. Volgens adjunct-CEO Xavier Van Campenhout worden de verschillen overdreven: "Oké, er was een verschil in stijl. Maar fundamenteel zie ik vooral gelijkenissen. Zowel Degroof als Petercam was sterk klantgericht en onafhankelijk.?Ze hadden allebei een pak expertise en talent en stimuleerden het ondernemerschap."Bank Degroof Petercam zal ongeveer 50 miljard euro aan activa beheren. De helft daarvan komt uit de tak private banking (vermogensbeheer voor rijke particulieren en families). Daarmee wordt Degroof Petercam het nummer één op de Belgische markt, voor Bank Delen (23 miljard euro) en Puilaetco Dewaay (10 miljard euro).In vermogensbeheer wil Degroof Petercam internationaal groeien. Overname-opportuniteiten worden proactief bekeken, zegt Masset: "We zijn vastbesloten een actieve rol te spelen in de consolidatie van de sector. Vooral in Frankrijk, Zwitserland en Spanje zien we mogelijkheden."Naast private banking biedt Degroof Petercam nog drie activiteiten: institutioneel vermogensbeheer (fondsenbeheer voor institutionele investeerders), investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services (effectenadministratie en -bewaring). "We mikken met asset services vooral op kleine en middelgrote fondsbeheerders in Europa", verduidelijkt Masset. "Degroof was al hierin al actief. Het is een activiteit met mooie marges en met groeipotentieel. Door de integratie van de Petercam-fondsen hebben we voldoende kritische massa om de dienst uit te bouwen."Investment banking stond de voorbije jaren onder druk. Vooral bij Petercam kreeg het een knauw. Maar Masset vindt dat er plaats is voor een kleine, familiaal gecontroleerde zakenbank als Degroof Petercam: "In België, maar ook in internationale deals. Via zakenbankieren kunnen we de ons toevertrouwde activa opdrijven. En het versterkt de reputatie van een bank."Ook in institutioneel vermogensbeheer wil Degroof Petercam meer aan de bak komen in het buitenland. De fusiebank is aanwezig in negen landen, en in elk daarvan wil ze de distributie van haar fondsen uitbreiden. Door de fusie verdwijnt of fuseert een derde van de fondsen. "We beschikken dan over grotere fondsen, wat de interesse kan vergroten", zegt Van Campenhout. De beleggingsfilosofie moet naar verluidt het midden houden tussen het actief beheer en cherry picking van aandelen (stijl-Petercam) en een voorzichtiger, holistische aanpak gebaseerd op diversifiëring van activaklassen (stijl-Degroof). "Als we de juiste keuzes maken, moet het rendement hoger liggen dan in het verleden", zegt Masset. Dat Degroof Petercam mikt op internationale expansie, heeft te maken met de 1400 zeer goed betaalde personeelsleden, vertellen insiders. Dat is veel. Maar misschien niet te veel als de bank de komende jaren flink kan groeien.Volgens Masset zijn grote saneringen niet aan de orde. De CEO geeft toe dat hij geholpen wordt door het feit dat nogal wat mensen de voorbije maanden opstapten. Hij schat het natuurlijke verloop voor de komende jaren, mede door pensionering, op zo'n vijftig per jaar."Er zijn altijd mensen die het vroeger beter vonden", zegt Masset. "Petercam was een partnership waarin de beslissingen collegiaal werden genomen. Nu is er een nieuw bestuursmodel. Ja, er is meer verticale structuur, maar door het groepsmanagementcomité centraal te stellen, willen we voldoende ruimte laten voor creativiteit en ondernemerszin."Naast groei ligt er ook een duidelijke focus op efficiëntie. In het verleden kampte zowel Degroof als Petercam met hoge kosten-inkomstenratio's (respectievelijk 72 en 77%). Dat Masset de kosten nauwgezet zal opvolgen, is duidelijk: "We moeten efficiënt werken, maar de kosten mogen geen obsessie worden. Het zal erop aan komen een goed evenwicht te vinden tussen de hoge complexiteit van onze business en de kostenstructuur."Dat moet de weg vrijmaken voor zware investeringen. Degroof Petercam wil zo snel mogelijk alle functionaliteiten van private banking ook digitaal aanbieden. "Digitaal én gebruiksvriendelijk", beklemtoont Van Campenhout. Om dat te realiseren worden de komende jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd in het IT-systeem van Degroof en de applicaties daarrond.