Tijdens de vierde Vlaamse Havendag ontvingen de havens meer dan 76.000 bezoekers. Het recordaantal toont aan dat wanneer de havens samen naar buiten komen, ze heel wat sterker staan, merkte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op. Hij kondigde ook aan dat hij in november "die positieve boodschap zal uitdragen in het buitenland". Hopelijk heeft zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) tegen dan een oplossing onderhandeld met de vakbonden en werkgevers voor de jobvernietigende wet-Major, hét pijnpunt van de havens.

De wet-Major, of toch meer werk in de haven?

De wet-Major van 8 juni 1972 regelt de havenarbeid en stipuleert ondubbelzinnig: "Niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders." Dat principe is correct als het om het laden en lossen van zeeschepen gaat. Maar de wet wordt een probleem als het rigide systeem, waarbij bijvoorbeeld het aantal havenarbeiders per ploeg in een verouderde codex gebeiteld staat, betekent dat de arbeidsintensieve stukgoedbehandeling daardoor wegtrekt. Ook voor het aantrekken van e-commercelogistiek in havengebied is de wet geen troef.

Vlaanderen positioneert zich graag als een logistieke topregio. Slimme logistiek met toegevoegde waarde, daar liggen groeikansen. Als we die ambitie willen waarmaken, zullen we niet alleen onze mobiliteit drastisch moeten aanpakken, ook de wet-Major moet ingrijpend gemoderniseerd worden. Moderne havenlogistiek spoort niet met een verouderd, vastgeroest en gesloten arbeidssysteem. De federale minister van Werk kan niet snel genoeg de negatieve effecten van deze regelgeving aanpakken. Dat zal niet alleen een positieve impact op de werkgelegenheid hebben. Ook de mobiliteit is ermee gebaat, want dan kunnen meer containers in het havengebied zelf afgehandeld worden.

Tijdens de vierde Vlaamse Havendag ontvingen de havens meer dan 76.000 bezoekers. Het recordaantal toont aan dat wanneer de havens samen naar buiten komen, ze heel wat sterker staan, merkte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op. Hij kondigde ook aan dat hij in november "die positieve boodschap zal uitdragen in het buitenland". Hopelijk heeft zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) tegen dan een oplossing onderhandeld met de vakbonden en werkgevers voor de jobvernietigende wet-Major, hét pijnpunt van de havens. De wet-Major van 8 juni 1972 regelt de havenarbeid en stipuleert ondubbelzinnig: "Niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders." Dat principe is correct als het om het laden en lossen van zeeschepen gaat. Maar de wet wordt een probleem als het rigide systeem, waarbij bijvoorbeeld het aantal havenarbeiders per ploeg in een verouderde codex gebeiteld staat, betekent dat de arbeidsintensieve stukgoedbehandeling daardoor wegtrekt. Ook voor het aantrekken van e-commercelogistiek in havengebied is de wet geen troef. Vlaanderen positioneert zich graag als een logistieke topregio. Slimme logistiek met toegevoegde waarde, daar liggen groeikansen. Als we die ambitie willen waarmaken, zullen we niet alleen onze mobiliteit drastisch moeten aanpakken, ook de wet-Major moet ingrijpend gemoderniseerd worden. Moderne havenlogistiek spoort niet met een verouderd, vastgeroest en gesloten arbeidssysteem. De federale minister van Werk kan niet snel genoeg de negatieve effecten van deze regelgeving aanpakken. Dat zal niet alleen een positieve impact op de werkgelegenheid hebben. Ook de mobiliteit is ermee gebaat, want dan kunnen meer containers in het havengebied zelf afgehandeld worden.