Rudy Moenaert stuurde mij een verontrustend artikel uit Strategic Management Journal ( SMJ), een van de meest invloedrijke tijdschriften uit het vakgebied. Wat The Lancet is voor de geneeskunde is SMJ voor experts in strategie. Aan de titel ( Using meta-analytic structural equation modeling to advance strategic management research: guidelines and an empirical illustration via the strategic leadership-performance relationship) merkt u al dat het niet bepaald voor de leek is geschreven. Iedereen zijn geheimtaal. Het artikel is gericht op mensen met een gevorderde kennis van statistiek, en ik heb diep in mijn geheugen moeten tasten om de hoogstandjes - min of meer - te vatten.
...