Supply chain management (SCM) of integraal ketenbeheer is veel meer dan transport, logistiek of distributie. Het gaat over de hele goederenstroom, van de aankoop van de grondstoffen, over de productie en distributie tot en met de levering bij de klant. "De rol van de supply chain is belangrijk geworden op het moment dat bedrijven meer in processen zijn gaan denken", stelt ingenieur Koen Cobbaert, director consulting bij PwC. "We komen van een wereld waarin bedrijven heel functioneel opgedeeld in klassieke afdelingen zoals aankoop, productie, logistiek, enzovoort. Supply chain management slaat bruggen tussen al die functies en bekijkt alles vanuit de goederenstromen. Als je die onder controle krijgt, betekent dat een sterke efficiëntieverbetering van de processen."
...