De bonden ACOD en ACLVB dienden een stakingsaanzegging in voor de periode van 17 tot en met 20 mei, omdat de directie niet bereid is in te gaan op hun vraag om het reorganisatieplan bij te sturen. De christelijke bond roept nog niet op tot staking, maar wacht de verzoeningsvergadering van maandag 7 mei af. "We betreuren de aanzegging, maar we kijken uit naar het verzoeningsmoment komende maandag", reageert Van de Vreken. De woordvoerder voegt toe dat het reorganisatieplan van De Lijn een meer wendbare en efficiënte organisatie moet maken, zodat het bedrijf klaar is om vanaf 2020 de vergelijking met de privésector te doorstaan. Midden februari werd er al een dag gestaakt tegen de reorganisatieplannen. Die waren een week voordien goedgekeurd door de raad van bestuur van De Lijn. In de nieuwe structuur zouden er minder managers en minder bedienden nodig zijn. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. (Belga)

De bonden ACOD en ACLVB dienden een stakingsaanzegging in voor de periode van 17 tot en met 20 mei, omdat de directie niet bereid is in te gaan op hun vraag om het reorganisatieplan bij te sturen. De christelijke bond roept nog niet op tot staking, maar wacht de verzoeningsvergadering van maandag 7 mei af. "We betreuren de aanzegging, maar we kijken uit naar het verzoeningsmoment komende maandag", reageert Van de Vreken. De woordvoerder voegt toe dat het reorganisatieplan van De Lijn een meer wendbare en efficiënte organisatie moet maken, zodat het bedrijf klaar is om vanaf 2020 de vergelijking met de privésector te doorstaan. Midden februari werd er al een dag gestaakt tegen de reorganisatieplannen. Die waren een week voordien goedgekeurd door de raad van bestuur van De Lijn. In de nieuwe structuur zouden er minder managers en minder bedienden nodig zijn. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. (Belga)