De meeste hebben vooral oog voor de particuliere spaarder, die ze in tijden van lage rente willen bijstaan met beleggings- en vermogensadvies. Aan de activakant van de balans is er een grote voorkeur voor hypothecaire kredieten.

Na de crisissen van 2008 en 2011 werd duidelijk dat veel financiële instellingen te groot waren en te veel op elkaar leken. Daardoor ontstaat in de banksector heel snel een risico op een systeemcrisis. De voorbije jaren hebben de Belgische banken hun activiteiten ingrijpend afgeslankt. Vooral buitenlandse filialen gingen dicht of werden verkocht. Daardoor zakte het balanstotaal van de sector van meer dan 1600 miljard tot ongeveer 1000 miljard euro.

De financiële sector zou baat hebben bij een grotere diversiteit aan bankmodellen

Maar de versnippering blijft groot. Micro-economisch is een aantal instellingen gewoon te klein om te blijven voldoen aan alle eisen voor regelgeving, informaticasystemen en dienstverlening. Het antwoord ligt voor de hand: meer focus of meer concentratie. Van die focus is nog weinig te merken. Toch zou de sector, die kampt met een zwakke rendabiliteit, baat hebben bij een grotere diversiteit aan bankmodellen.

Daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen dat banken een belangrijke rol hebben in de kredietverstrekking aan ondernemingen en projecten. In een kleine economie die zwaar op export steunt zoals de onze, moeten er voor de bedrijven voldoende instellingen zijn die hen kunnen financieren en begeleiden. De overheid zou beter eens goed nadenken over het soort van banksector die we willen in dit land, en afhankelijk daarvan maatregelen nemen.

De meeste hebben vooral oog voor de particuliere spaarder, die ze in tijden van lage rente willen bijstaan met beleggings- en vermogensadvies. Aan de activakant van de balans is er een grote voorkeur voor hypothecaire kredieten. Na de crisissen van 2008 en 2011 werd duidelijk dat veel financiële instellingen te groot waren en te veel op elkaar leken. Daardoor ontstaat in de banksector heel snel een risico op een systeemcrisis. De voorbije jaren hebben de Belgische banken hun activiteiten ingrijpend afgeslankt. Vooral buitenlandse filialen gingen dicht of werden verkocht. Daardoor zakte het balanstotaal van de sector van meer dan 1600 miljard tot ongeveer 1000 miljard euro. Maar de versnippering blijft groot. Micro-economisch is een aantal instellingen gewoon te klein om te blijven voldoen aan alle eisen voor regelgeving, informaticasystemen en dienstverlening. Het antwoord ligt voor de hand: meer focus of meer concentratie. Van die focus is nog weinig te merken. Toch zou de sector, die kampt met een zwakke rendabiliteit, baat hebben bij een grotere diversiteit aan bankmodellen. Daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen dat banken een belangrijke rol hebben in de kredietverstrekking aan ondernemingen en projecten. In een kleine economie die zwaar op export steunt zoals de onze, moeten er voor de bedrijven voldoende instellingen zijn die hen kunnen financieren en begeleiden. De overheid zou beter eens goed nadenken over het soort van banksector die we willen in dit land, en afhankelijk daarvan maatregelen nemen.