Vandaag bleek dat de inflatie in december nog is gestegen, tot 5,71 procent. Daarbij werd ook de spilindex overschreden, voor de tweede keer in vijf maanden. En volgend jaar zit er mogelijk een derde overschrijding aan te komen. Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de maanden nadien met 2 procent. De precieze impact van die indexering voor de overheidsfinanciën is moeilijk te berekenen. Door de hogere uitkeringen en hogere lonen stijgen uiteraard de uitgaven, maar ook de ontvangsten nemen toe door hogere belastinginkomsten en sociale bijdragen. De Bleeker is vooral bezorgd voor de langere termijn. Ze vreest dat de inflatieopstoot niet zo tijdelijk is als een aantal instellingen, zoals de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank, verwachten. "Dat betekent dat de effecten op onze economie ook groter kunnen zijn", zegt de staatssecretaris. Zo kunnen de oplopende energie- en grondstoffenprijzen de economie en begroting negatief beïnvloeden. En intussen hebben de eerste centrale banken ingegrepen door de rentevoeten te verhogen. De Europese Centrale Bank ging nog niet zo ver. Zij kondigde aan minder snel overheidsschulden op te kopen en dus minder geld in omloop te brengen. "Hoewel dit nog geen directe ingreep is op de rentevoeten, is het een eerste stap in die richting", zegt De Bleeker. Als de rentevoeten effectief omhooggaan, zou dat een grote invloed hebben op België, dat met een hoge schuldgraad kampt. Het Agentschap van de Schuld raamt volgens De Bleeker dat een lineaire stijging van de rentevoet met 100 basispunten ten opzichte van de toestand in oktober, zou leiden tot een meerkost van 660 miljoen euro in 2022, "ofwel 0,13 procent van het bbp voor de federale overheid". "Onze burgers voelen nu al dat hun geld minder waard wordt", aldus De Bleeker. "Maar op een gegeven moment zal ook de overheid dat beginnen voelen, wanneer we meer moeten betalen voor onze staatsschuld. We kunnen dat niet afwenden door meer geld uit te geven. Integendeel, we moeten hervormen en besparen." (Belga)

Vandaag bleek dat de inflatie in december nog is gestegen, tot 5,71 procent. Daarbij werd ook de spilindex overschreden, voor de tweede keer in vijf maanden. En volgend jaar zit er mogelijk een derde overschrijding aan te komen. Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de maanden nadien met 2 procent. De precieze impact van die indexering voor de overheidsfinanciën is moeilijk te berekenen. Door de hogere uitkeringen en hogere lonen stijgen uiteraard de uitgaven, maar ook de ontvangsten nemen toe door hogere belastinginkomsten en sociale bijdragen. De Bleeker is vooral bezorgd voor de langere termijn. Ze vreest dat de inflatieopstoot niet zo tijdelijk is als een aantal instellingen, zoals de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank, verwachten. "Dat betekent dat de effecten op onze economie ook groter kunnen zijn", zegt de staatssecretaris. Zo kunnen de oplopende energie- en grondstoffenprijzen de economie en begroting negatief beïnvloeden. En intussen hebben de eerste centrale banken ingegrepen door de rentevoeten te verhogen. De Europese Centrale Bank ging nog niet zo ver. Zij kondigde aan minder snel overheidsschulden op te kopen en dus minder geld in omloop te brengen. "Hoewel dit nog geen directe ingreep is op de rentevoeten, is het een eerste stap in die richting", zegt De Bleeker. Als de rentevoeten effectief omhooggaan, zou dat een grote invloed hebben op België, dat met een hoge schuldgraad kampt. Het Agentschap van de Schuld raamt volgens De Bleeker dat een lineaire stijging van de rentevoet met 100 basispunten ten opzichte van de toestand in oktober, zou leiden tot een meerkost van 660 miljoen euro in 2022, "ofwel 0,13 procent van het bbp voor de federale overheid". "Onze burgers voelen nu al dat hun geld minder waard wordt", aldus De Bleeker. "Maar op een gegeven moment zal ook de overheid dat beginnen voelen, wanneer we meer moeten betalen voor onze staatsschuld. We kunnen dat niet afwenden door meer geld uit te geven. Integendeel, we moeten hervormen en besparen." (Belga)