De wijziging maakt deel uit van een breed principeakkoord dat de sociale partners al in januari 2012 hadden gesloten. Toen werden vier maatregelen aangekondigd om de interimarbeid te moderniseren. Drie van de vier delen van het akkoord - de invoering en regeling van een motief van instroom, de regeling van de dagcontracten en de aanpassing van de regeling omtrent informatie en controle - werden medio 2013 al in een wet gegoten. Nu wordt ook werk gemaakt van de omzetting van het laatste luik van het akkoord. De 48-urenregel zal daardoor vanaf 1 oktober tot het verleden behoren. Volgens de vakbonden betekent dit "een enorme stap vooruit in de strijd tegen de misbruiken in de uitzendsector". De 48-urenregel zorgde namelijk voor onzekerheid bij de uitzendkracht. Bovendien leidde de regel volgens de vakbonden ook tot misbruiken, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van arbeidsongevallen of ziektes die op de eerste werkdag plaatsvonden. Het akkoord van de sociale partners voorziet daarnaast nog een kader voor het elektronisch ondertekenen van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. In oktober wordt bovendien nog de applicatie Interim@Work gelanceerd. Daarmee kunnen uitzendkrachten nakijken of het uitzendkantoor wel degelijk aangifte heeft gedaan bij de RSZ. (Belga)

De wijziging maakt deel uit van een breed principeakkoord dat de sociale partners al in januari 2012 hadden gesloten. Toen werden vier maatregelen aangekondigd om de interimarbeid te moderniseren. Drie van de vier delen van het akkoord - de invoering en regeling van een motief van instroom, de regeling van de dagcontracten en de aanpassing van de regeling omtrent informatie en controle - werden medio 2013 al in een wet gegoten. Nu wordt ook werk gemaakt van de omzetting van het laatste luik van het akkoord. De 48-urenregel zal daardoor vanaf 1 oktober tot het verleden behoren. Volgens de vakbonden betekent dit "een enorme stap vooruit in de strijd tegen de misbruiken in de uitzendsector". De 48-urenregel zorgde namelijk voor onzekerheid bij de uitzendkracht. Bovendien leidde de regel volgens de vakbonden ook tot misbruiken, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van arbeidsongevallen of ziektes die op de eerste werkdag plaatsvonden. Het akkoord van de sociale partners voorziet daarnaast nog een kader voor het elektronisch ondertekenen van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. In oktober wordt bovendien nog de applicatie Interim@Work gelanceerd. Daarmee kunnen uitzendkrachten nakijken of het uitzendkantoor wel degelijk aangifte heeft gedaan bij de RSZ. (Belga)