Een jaar geleden trad de Nederlander David Knibbe aan als CEO van NN Group, het vroegere ING Verzekeringen. Nauwelijks enkele maanden later kreeg hij af te rekenen met een activistische aandeelhouder, het Amerikaanse Elliott. Dat hedgefonds vond dat NN ondergewaardeerd was op de beurs en zich beter moest verkopen bij beleggers. Elliott claimde ook een hoger dividend en drong aan op de verkoop van bepaalde activiteiten.
...

Een jaar geleden trad de Nederlander David Knibbe aan als CEO van NN Group, het vroegere ING Verzekeringen. Nauwelijks enkele maanden later kreeg hij af te rekenen met een activistische aandeelhouder, het Amerikaanse Elliott. Dat hedgefonds vond dat NN ondergewaardeerd was op de beurs en zich beter moest verkopen bij beleggers. Elliott claimde ook een hoger dividend en drong aan op de verkoop van bepaalde activiteiten. Knibbe presenteerde in juni op een investeerdersdag een nieuwe strategie die focuste op alle stakeholders, niet enkel de aandeelhouder. Hij schoof naast de financiële ook enkele niet-financiële doelstellingen gericht op duurzaamheid, diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid naar voren. "Wij denken dat, als je je klanten en je medewerkers goed behandelt en je een actieve maatschappelijke rol vervult, de financiële resultaten volgen. Het rendement voor de aandeelhouder is een gevolg daarvan", zegt hij daarover. Knibbe zei ook dat hij geen plannen had om entiteiten te verkopen, tenzij ze niet aan de rendabiliteitscriteria van de groep voldeden. Voor dat laatste verwees hij naar de activiteiten in België en Turkije. Staat NN België dan in de etalage? "Helemaal niet", antwoordt de Nederlander in een videocall. "Strategisch is België belangrijk voor ons. Het is een aantrekkelijke markt, waar onze bankpartner ING een grote speler is. We zien er een groot groeipotentieel." "De winstgevendheid in België is de voorbije jaren verbeterd, maar als je daar met een strenge blik naar kijkt, liggen de resultaten nog altijd onder de maatstaven van de groep", gaat Knibbe verder. "Daar zijn verklaringen voor. Het uit elkaar halen van ING Bank en de verzekeringsactiviteit na 2011 was in België een heel complexe zaak. In 2017 hebben we Delta Lloyd overgenomen, waardoor we twee grote organisaties moesten integreren. Maar intussen ligt dat achter ons. We zijn nu het nummer vier op de Belgische levensverzekeringsmarkt. En de productie en de marge zijn netjes." DAVID KNIBBE. "We verwachten wel dat NN België stappen voorwaarts zet. Het rendement moet omhoog, en dat kan onder meer door sneller te groeien, maar ook door slimmer te beleggen, de voordelen van de integratie met Delta Lloyd te benutten en de IT-kosten te verlagen. We mikken in België op een jaarlijks rendement op eigen middelen van minstens 10 procent tegen 2023. Vorig jaar was dat 7 procent." JAN VAN AUTREVE. "NN België is de voorbije jaren altijd winstgevend gebleven. De operationele integratie van NN en Delta Lloyd hebben we in een recordtempo afgewerkt. De IT-integratie doen we stapsgewijs, omdat we vooral toekomstgericht willen investeren. We zitten met een historische portefeuille van tak21-producten (levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement, nvdr), waarvan het rendement negatief wordt beïnvloed door de lage rente. Daarom hebben we ons investeringsbeleid aangepast. We nemen via onze moedermaatschappij meer Nederlandse hypotheekleningen op onze balans. Die bieden een beter rendement." KNIBBE. "NN Group is een heel conservatieve investeerder. Onze portefeuille bestaat grotendeels uit overheidsobligaties. Daarnaast zorgen we ervoor dat de kasstroom van onze beleggingen is afgestemd op die van onze verplichtingen. Maar net doordat we zo conservatief beleggen, was er ruimte voor meer risico. Zo zijn we in Nederland via NN Bank heel actief in hypotheekleningen. In maart en april hebben we voor 2,5 miljard euro extra belegd in onder meer aandelen, bedrijfsobligaties en hypotheken. Tot nu zijn dat uitstekende beleggingen gebleken, want de koersen zijn sterk gestegen." KNIBBE. "Operationeel zijn we overgeschakeld op thuiswerk. Ik was verrast dat we erin geslaagd zijn dat zo snel voor 15.000 man voor elkaar te krijgen. Naast de veiligheid in het bedrijf is er veel aandacht naar de klanten gegaan. Dat is een belangrijk verschil met de financiële crisis van 2008. Toen waren financiële instellingen erg bezig met het eigen overleven. Alle energie was naar binnen gericht. Nu hebben we veel initiatieven genomen om de klanten te ontzorgen. Ook maatschappelijk waren we aanwezig, bijvoorbeeld door oude laptops weg te schenken voor afstandsonderwijs." KNIBBE. "We schatten dat de operationele winst op jaarbasis 100 miljoen euro lager zal liggen. Op een operationeel resultaat van bijna 1,8 miljard euro in 2019 valt dat mee. NN is niet bijzonder gevoelig voor deze crisis. Vooral de volatiliteit op de financiële markten speelt ons parten en in mindere mate de verkoop van nieuwe polissen. Daar zien we een daling als gevolg van de lockdown." KNIBBE. "Doordat er dit jaar in bepaalde periodes minder economische activiteit was, was de schade in auto- en brandverzekeringen lager. Maar NN Group heeft een grote portefeuille verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, onder meer in de zorgsector. Daar zijn heel wat mensen uitgevallen door ziekte of een burn-out. Daar zien we een stijging. Ook in de evenementenbranche en de reisverzekeringen was er een toename van claims. Als je alles optelt, is het effect in schadeverzekeringen ongeveer neutraal. In levensverzekeringen daalde vooral de verkoop van nieuwe producten. Maar dat is een tijdelijk effect. Banken zijn allemaal op zoek naar meer feebusiness, onder meer via de verkoop van verzekeringen. Ik ben ervan overtuigd dat die verkoop na de lockdown snel weer kan oppikken." KNIBBE. ( Lacht) "Overal, en in alle segmenten. In Europa, en zeker in België. Maar we zijn ook een belangrijke speler op de Japanse kmo-markt. In Nederland zal de integratie van de schadetak van Vivat, die we vorig jaar overnamen, vruchten afwerpen. De strategie is er een van verantwoorde organische groei. Je moet als verzekeraar niet te hard willen groeien. Als je dat wel doet, krijg je daarvoor later de rekening gepresenteerd in de vorm van hogere risico's en claims. Overnames bekijken we, maar eerder opportunistisch. Ze zijn een extra, we hebben ze niet nodig om te groeien." VAN AUTREVE. "NN was in België klassiek een levensverzekeraar. Door de overname van Delta Lloyd hebben we er een portefeuille groepsverzekeringen en toegang tot het distributiekanaal van de makelaars bijgekregen. Daardoor zijn we nu een compleet verzekeringsbedrijf, dat zowel particulieren als ondernemingen bedient via een bank- en een makelaarskanaal. Om te groeien focussen we op twee soorten producten: tak23-pensioenverzekeringen en life protection-producten (verzekeringen tegen de financiële gevolgen van invaliditeit en overlijden, nvdr). In beide hebben we een marktaandeel van 15 procent." VAN AUTREVE. "Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de Belg in het wettelijk pensioen niet hoog is. Tegelijk is er een gebrek aan financiële geletterdheid, waardoor mensen niet kunnen inschatten hoeveel geld ze moeten opzijzetten voor hun pensioen en in welke vorm. Daarnaast wil NN klanten overtuigen dat ze een bescherming moeten inbouwen voor hun inkomen. Er is te weinig oog voor hoe de verzekeringsbehoeften evolueren in de verschillende levensfases. Belgen beschermen hun auto, maar niet hun leven." KNIBBE. "Onze producten worden vooral verkocht via tussenpersonen en ING Bank. In die zin is het belangrijker dat klanten vertrouwd zijn met de naam ING of die van hun makelaar. Niemand komt een kantoor binnen met de vraag: ik wil een verzekering van NN. Advies is heel belangrijk." VAN AUTREVE. "De naam NN is bekend op de zakelijke markt en bij zelfstandigen in België. Het klopt dat de naambekendheid bij particulieren lager is. Na de splitsing van ING bedroeg ze 7 procent. Intussen is dat al verdrievoudigd. We doen dat niet met agressieve, maar met inhoudelijke campagnes. We publiceren en ondersteunen heel veel onderzoek naar het financiële, mentale en fysieke welzijn van de Belg. NN was een van de eersten om het geluksonderzoek van professor Lieven Annemans te financieren. Daaruit blijkt dat geluk voor 60 procent maakbaar is, door de keuzes die we maken. Hoe mensen gelukkig en gezond kunnen zijn en blijven, daarbij wil NN helpen. Die filosofie is natuurlijk niet zonder eigenbelang: hoe langer en gelukkiger mensen leven, hoe minder ze een beroep doen op hun verzekering." KNIBBE. "Je gaat met hen praten, maar dat doe ik met alle belangrijke aandeelhouders. Op de investeerdersdag heb ik uitgelegd dat wij ons richten op de stakeholders en de lange termijn. Klanten, medewerkers en de maatschappij zijn voor ons even belangrijk als de aandeelhouders. Dat verhaal is goed ontvangen. Is Elliott nu tevreden? Nou, dat moet u aan hen vragen. Onze beurskoers heeft het dit jaar alvast heel goed gedaan." KNIBBE. "Omdat wij ons engagement vastleggen in niet-financiële doelstellingen die we tegen 2023 willen halen en waarop we kunnen worden afgerekend. Maatschappelijke betrokkenheid moet worden vertaald in ambitieuze meetbare doelstellingen om geloofwaardig te zijn. Zo willen we bij onze medewerkers een engagementsscore van minstens 7,8 op 10 halen. Daarmee zit je bij de beste bedrijven inzake bedrijfscultuur. Inzake klantentevredenheid willen we beter doen dan onze belangrijkste concurrenten. In duurzaamheid mikken wij op 80 procent ESG-investeringen (environmental, social en corporate governance, nvdr). We verbinden er ons toe minstens 1 procent van onze operationele winst terug te geven aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of donaties. Inzake diversiteit zitten we aan 35 procent vrouwen in het topmanagement, en dat willen we naar minimaal 40 procent krijgen." KNIBBE. "We moeten de klant nog veel beter leren begrijpen. De realiteit is dat verzekeringsproducten vaak worden verkocht door tussenpersonen. De verzekeraar zelf staat ver van de klant. Bij die klant zijn we ook niet altijd top of mind. Als we in alles de klant centraal willen stellen, moeten we hem beter kennen. Daarin kan de verzekeringssector nog grote stappen zetten. Als we dat niet doen, zijn we kwetsbaar voor disruptie."