Vlaanderen telde eind november 177.856 werklozen. Dat is 4,6 procent minder dan een jaar geleden. De werkloosheidsgraad kwam in november uit op 5,7 procent, of het laagste peil in november in twintig jaar. De werkloosheid daalt in alle provincies, voor alle leeftijden, alle studieniveau's en zowel voor de kortdurige als de langdurige werkloosheid. Na hun schooltijd vinden jongeren ook vlot een job: het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd daalde in november 17,4 procent. Autochtone werklozen zijn goed voor 70 procent van de totale werkloosheid, allochtonen voor 30 procent. Maar terwijl er in november 6,3 procent minder autochtone werklozen waren dan een jaar geleden, bedraagt de daling voor de allochtone werkloosheid maar 0,4 procent. Ook de voorbije maanden lag de daling van de allochtone werkloosheid onder een procentpunt. Een verklaring voor het stilvallen van de daling van de allochtone werkloosheid heeft de VDAB niet meteen. "Het is hoe dan ook een complexe problematiek. Er is de problematiek van de taalachterstand, een profiel dat niet altijd complementair is met de vacatures, een armoedeproblematiek. Wat wel duidelijk is dat er voor die doelgroep meer kansen moeten worden gecreëerd, en meer inspanningen voor moeten gebeuren", aldus VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. Wel is het zo dat bij een dalende werkloosheid de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond minder snel daalt. Omgekeerd gaat bij een stijgende werkloosheid de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond nog harder stijgen. (Belga)

Vlaanderen telde eind november 177.856 werklozen. Dat is 4,6 procent minder dan een jaar geleden. De werkloosheidsgraad kwam in november uit op 5,7 procent, of het laagste peil in november in twintig jaar. De werkloosheid daalt in alle provincies, voor alle leeftijden, alle studieniveau's en zowel voor de kortdurige als de langdurige werkloosheid. Na hun schooltijd vinden jongeren ook vlot een job: het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd daalde in november 17,4 procent. Autochtone werklozen zijn goed voor 70 procent van de totale werkloosheid, allochtonen voor 30 procent. Maar terwijl er in november 6,3 procent minder autochtone werklozen waren dan een jaar geleden, bedraagt de daling voor de allochtone werkloosheid maar 0,4 procent. Ook de voorbije maanden lag de daling van de allochtone werkloosheid onder een procentpunt. Een verklaring voor het stilvallen van de daling van de allochtone werkloosheid heeft de VDAB niet meteen. "Het is hoe dan ook een complexe problematiek. Er is de problematiek van de taalachterstand, een profiel dat niet altijd complementair is met de vacatures, een armoedeproblematiek. Wat wel duidelijk is dat er voor die doelgroep meer kansen moeten worden gecreëerd, en meer inspanningen voor moeten gebeuren", aldus VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. Wel is het zo dat bij een dalende werkloosheid de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond minder snel daalt. Omgekeerd gaat bij een stijgende werkloosheid de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond nog harder stijgen. (Belga)