Er werden door D'Ieteren tot dusver 38.000 brieven verstuurd naar klanten met de vraag om hun auto binnen te brengen om hem in de regel te stellen. Een op de drie klanten gaf dus onmiddellijk gevolg aan de brief. Daarna stuurt D'Ieteren nog een tweede brief en zo nodig een aangetekende brief. Maar klanten kunnen de aanpassing bijvoorbeeld ook uitstellen tot hun volgende onderhoud of garagebezoek. (Belga)

Er werden door D'Ieteren tot dusver 38.000 brieven verstuurd naar klanten met de vraag om hun auto binnen te brengen om hem in de regel te stellen. Een op de drie klanten gaf dus onmiddellijk gevolg aan de brief. Daarna stuurt D'Ieteren nog een tweede brief en zo nodig een aangetekende brief. Maar klanten kunnen de aanpassing bijvoorbeeld ook uitstellen tot hun volgende onderhoud of garagebezoek. (Belga)