Aan een investeerder kleeft nog altijd het stereotiepe beeld van de grijzende mannelijke vijftigplusser in maatpak met een aktetas onder de arm. Dat beseft ook Business Angels Network Vlaanderen, de organisatie die al meer dan twintig jaar doorgewinterde geldschieters en ondernemers samenbrengt. Onder de ongeveer 200 leden zijn er te weinig vrouwen. De organisatie doet stappen om dat aantal op te krikken.
...

Aan een investeerder kleeft nog altijd het stereotiepe beeld van de grijzende mannelijke vijftigplusser in maatpak met een aktetas onder de arm. Dat beseft ook Business Angels Network Vlaanderen, de organisatie die al meer dan twintig jaar doorgewinterde geldschieters en ondernemers samenbrengt. Onder de ongeveer 200 leden zijn er te weinig vrouwen. De organisatie doet stappen om dat aantal op te krikken. BAN Vlaanderen koppelt ondernemers die op zoek zijn naar financiering aan investerende businessangels en begeleidt het onderhandelingsproces. Cynthia Verswijvel-Cornelissen verving eind 2020 Harry De Smedt als voorzitter van de raad van bestuur. Samen met haar man Guido Verswijvel richtte ze Finpower op, dat al een kwarteeuw financieel advies geeft aan familiebedrijven. Als voorzitter van BAN Vlaanderen is meer vrouwelijke investeerders aantrekken een van haar voornaamste doelstellingen. CYNTHIA VERSWIJVEL. "We hebben onze vrouwelijke angels die vraag gesteld. We kunnen twee conclusies trekken. Enerzijds blijkt dat BAN Vlaanderen vrouwen moeilijk kan bereiken. De meerderheid kwam niet rechtstreeks met ons in contact, maar had via anderen over ons gehoord. Bij onze mannelijke leden blijkt dat probleem zich minder te stellen. Anderzijds staat investeren niet hoog op hun agenda. Deze vrouwen hebben of hadden een bedrijf. Ze combineren daarnaast nog verschillende functies. De meesten hebben ook een gezin. Investeren is dan nóg een voltijdse baan erbij, waardoor het lager op de prioriteitenlijst staat."We mogen ook het historische perspectief niet vergeten. Wie investeert, haalt dat geld meestal op door het eigen bedrijf te verkopen. Het overgrote deel van de ondernemers was tot vijftien jaar geleden een man. De kentering is daar zichtbaar ingezet. Ik verwacht dus dat de groter wordende groep vrouwelijke ondernemers over tien tot twintig jaar de stap naar investeren zal zetten. Er zal hopelijk een natuurlijke correctie komen door een constante instroom van vrouwen." VERSWIJVEL. "Toen ik voorzitter werd in juni 2020, kwam ik al snel tot de conclusie dat er wel erg weinig vrouwen in het netwerk zaten. Onze organisatie moet een weerspiegeling van de maatschappij zijn. We moeten een heterogene groep worden, zodat al die visies elkaar aanvullen. Het is een van mijn speerpunten om daar beweging in te krijgen." VERSWIJVEL. "We hadden een vijftigtal deelnemers, van wie een aantal nadien ook op onze jaarlijkse businessangeldag aanwezig waren. Ik denk dat vrouwen oprecht geïnteresseerd zijn om aan te sluiten en wij zoeken die gemotiveerde vrouwen. Het is belangrijk om die inspanning permanent te leveren. Het mag geen eenmalige actie zijn. We moeten ambitieus durven te zijn. Er zullen dus nog initiatieven volgen om onze naam bekend in de oren te laten klinken bij vrouwelijke ondernemers en investeerders. Ik denk aan extra webinars over specifieke thema's of meer live evenementen om elkaar te leren kennen." VERSWIJVEL. "Ik heb vooral interesse in de pitches. Ik stel vast dat ik nieuwsgieriger ben als daar een vrouw bij is. Maar dat is niet doorslaggevend. De inhoud primeert. Het moet een goed project zijn, dat bij voorkeur aansluit bij je eigen professionele achtergrond. Je wilt toch enige affiniteit voelen met het voorstel." VERSWIJVEL. "Voor mannen is the sky the limit. Ik denk dat wij meer met onze voeten op de grond staan. In vergelijking met mannen zijn vrouwelijke ondernemers vaak bescheidener, maar als investeerder zijn we kritischer." VERSWIJVEL. "Ze reageren allemaal erg positief. Onze leden bundelen regelmatig de krachten om te investeren in een onderneming. Zij verwelkomen de vrouwelijke blik, die toch anders kijkt naar een businessplan." VERSWIJVEL. "Veel vrouwelijke investeerders en een nieuwe vrouwelijke voorzitter als het kan. Ik hoop dat het aantal vrouwelijke leden tegen het einde van mijn voorzitterschap is verdubbeld van 5 naar 10 procent. Zelfs 15 procent als het goed loopt. Als blijkt dat het niet gelukt is, dan moeten we onze initiatieven naar vrouwen verder optimaliseren."