...

MARIE-HÉLÈNE DE COSTER. "Nee, corona heeft de digitalisering in bedrijven versneld en dat vraagt om een sterkere beveiliging van al wat digitaal verloopt in een bedrijf. Dat moet steviger in de verschillende systemen worden ingebouwd. Het besef groeit dat cyberbedreigingen een blijver zijn. Operationele managementteams hebben al veel langer die competentie aangetrokken, nu wordt die ook bij bestuursraden binnengehaald. Elke competentie die men duurzaam in een onderneming wil verankeren, moet ook aanwezig zijn in de raad van bestuur. Die waakt over de langetermijnbelangen van een bedrijf."DE COSTER. "Diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid staan bovenaan op de lijst van zaken die ondernemingen in hun bedrijfsvoering willen inbouwen. Dus zoeken ze daar ook ervaring in voor hun raden van bestuur. Ze beseffen steeds meer dat de nieuwe generatie werknemers daar belang aan hecht. Die kijken naar de missie van een bedrijf en hoe duurzaam het is. Daarnaast blijven competenties rond digitale en sociale media zeer begeerd. Dat zagen we de voorgaande jaren ook al."DE COSTER. "Van de twaalf nieuwe bestuursleden in de Bel-20-raden is een derde een vrouw. In theorie is daar het quotum bereikt. Maar ik heb niet het gevoel dat de Belgische bestuurswereld denkt er al te zijn op het gebied van genderdiversiteit."DE COSTER. "Zeker. Drie kwart van hen is actief in een managementrol, tegenover de helft in de rest van Europa. Belgische bedrijven zoeken echt naar bestuursleden met operationele ervaring. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is een meerwaarde voor een raad van bestuur om te kunnen bogen op actuele en actieve managementervaring. Anderzijds helpt de bestuurservaring de managers om beter met hun raad van bestuur om te gaan."DE COSTER. "Dat is typisch voor het Belgische bedrijfsleven dat heel open staat voor internationale ervaring. Kijk maar naar de Bel-20 waarvan enkele leden echte wereldspelers zijn. Daarom moet een raad van bestuur ook voeling hebben met wie zij als klanten over de hele wereld bedienen. Die internationale openheid kenmerkt ook ons land. Wij zijn minder dan twee uur verwijderd van drie totaal verschillende culturen: de Angelsaksische, de Germaanse en de Romaanse."DE COSTER. "Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor en zijn op zoek naar de optimale samenstelling voor hun raden van bestuur. Ze willen dat alle relevante competenties daarin aanwezig zijn. Vroeger hadden bestuursraden veel competenties dubbel omdat sommige bestuurders dezelfde ervaring en achtergrond hadden. Die tijd van lukraak bestuurders uit nabije kringen benoemen is voorbij."