Er zijn twee motieven voor de creatie van de Credit Management Think Tank 2015-2020, zegt CRiON. In de eerste plaats is er sinds het uitbreken van de crisis flink wat ongenoegen ontstaan bij kredietverzekerde bedrijven. Kredietverzekeraars hebben massaal kredietlimieten ingetrokken, en geven die pas nu mondjesmaat terug. Ten tweede zijn kredietverzekeringsproducten sinds de jaren zestig bijna niet veranderd.

Creatieve en innovatieve oplossingen in kredietmanagement en kredietverzekering zijn een noodzaak, net als een hernieuwde toenadering tussen het bedrijfsleven en de kredietverzekeraars. De denktank zal uit maximaal twintig mensen bestaan. Ze werden gerekruteerd uit het bedrijfsleven, de aanbieders van kredietverzekeringen, en de academische wereld. Caroline Ven, directeur van Beleidscel van de eerste minister, neemt eveneens deel aan de besprekingen.

Eerst zal de denktank de onmiddellijke behoeftes van het bedrijfsleven voor kredietverzekeringen en -management in kaart brengen. Voorts probeert de denktank om de toekomstige noden - vanaf 2015 - te inventariseren. De innovatieve oplossingen die uit de bus komen, worden getoetst aan de kredietverzekeringsmarkt, de incassomarkt, bij de aanbieders van handelsinformatie, en bij de herverzekeraars. Tegen mei-juni 2011 volgt een Witboek met concrete aanbevelingen en voorstellen om het product kredietverzekering te optimaliseren, of zelfs te veranderen.

C.D.C

Er zijn twee motieven voor de creatie van de Credit Management Think Tank 2015-2020, zegt CRiON. In de eerste plaats is er sinds het uitbreken van de crisis flink wat ongenoegen ontstaan bij kredietverzekerde bedrijven. Kredietverzekeraars hebben massaal kredietlimieten ingetrokken, en geven die pas nu mondjesmaat terug. Ten tweede zijn kredietverzekeringsproducten sinds de jaren zestig bijna niet veranderd. Creatieve en innovatieve oplossingen in kredietmanagement en kredietverzekering zijn een noodzaak, net als een hernieuwde toenadering tussen het bedrijfsleven en de kredietverzekeraars. De denktank zal uit maximaal twintig mensen bestaan. Ze werden gerekruteerd uit het bedrijfsleven, de aanbieders van kredietverzekeringen, en de academische wereld. Caroline Ven, directeur van Beleidscel van de eerste minister, neemt eveneens deel aan de besprekingen. Eerst zal de denktank de onmiddellijke behoeftes van het bedrijfsleven voor kredietverzekeringen en -management in kaart brengen. Voorts probeert de denktank om de toekomstige noden - vanaf 2015 - te inventariseren. De innovatieve oplossingen die uit de bus komen, worden getoetst aan de kredietverzekeringsmarkt, de incassomarkt, bij de aanbieders van handelsinformatie, en bij de herverzekeraars. Tegen mei-juni 2011 volgt een Witboek met concrete aanbevelingen en voorstellen om het product kredietverzekering te optimaliseren, of zelfs te veranderen. C.D.C