Crescent, zoals Option nu heet, worstelt met het opstellen van nieuwe, vergelijkbare geconsolideerde rekeningen. Crescent Ventures, de holding rond Eric Van Zele, neemt zoals bekend het voormalige Option over door er zijn activa in te brengen. Om betekenisvolle vergelijkende cijfers te hebben, stelt Crescent Ventures voor het eerst geconsolideerde cijfers voor 2017 op en worden ook de rekeningen van Crescent Ventures en haar dochterbedrijven (in België en Nederland) geauditeerd. Daarnaast worden er pro forma financiële staten opgesteld voor 2017 en voor het eerste semester van 2018, die rekening houden met deze inbreng in natura.

Crescent werkt daarnaast aan een gedetailleerde prospectus over de fusie tussen Crescent Ventures en Crescent nv (ex-Option). De complexiteit van dat werk dwingt Crescent nu tot de uitstel van de publicatie van de halfjaarcijfers tot 17 oktober voor beurstijd. "De prospectus zal daarna zo snel mogelijk volgen", belooft Crescent in een mededeling.

Crescent heeft van Belfius Bank ook een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen euro gekregen, na goedkeuring door Gigarant. Die kredietlijn vervangt de resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen voor hetzelfde bedrag, meldt Crescent.

Crescent, zoals Option nu heet, worstelt met het opstellen van nieuwe, vergelijkbare geconsolideerde rekeningen. Crescent Ventures, de holding rond Eric Van Zele, neemt zoals bekend het voormalige Option over door er zijn activa in te brengen. Om betekenisvolle vergelijkende cijfers te hebben, stelt Crescent Ventures voor het eerst geconsolideerde cijfers voor 2017 op en worden ook de rekeningen van Crescent Ventures en haar dochterbedrijven (in België en Nederland) geauditeerd. Daarnaast worden er pro forma financiële staten opgesteld voor 2017 en voor het eerste semester van 2018, die rekening houden met deze inbreng in natura.Crescent werkt daarnaast aan een gedetailleerde prospectus over de fusie tussen Crescent Ventures en Crescent nv (ex-Option). De complexiteit van dat werk dwingt Crescent nu tot de uitstel van de publicatie van de halfjaarcijfers tot 17 oktober voor beurstijd. "De prospectus zal daarna zo snel mogelijk volgen", belooft Crescent in een mededeling. Crescent heeft van Belfius Bank ook een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen euro gekregen, na goedkeuring door Gigarant. Die kredietlijn vervangt de resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen voor hetzelfde bedrag, meldt Crescent.