Vorig jaar was de winst van Crelan nog weggezakt onder de 50 miljoen euro. Dit jaar doet de coöperatieve bank er 16 miljoen bij. Vooral Crelan Bank herpakt zich met een winststijging van 55 procent tot 40 miljoen euro. Bij de dochterbedrijven Crelan Insurance en Europabank is de winstgroei beperkter.
...

Vorig jaar was de winst van Crelan nog weggezakt onder de 50 miljoen euro. Dit jaar doet de coöperatieve bank er 16 miljoen bij. Vooral Crelan Bank herpakt zich met een winststijging van 55 procent tot 40 miljoen euro. Bij de dochterbedrijven Crelan Insurance en Europabank is de winstgroei beperkter.De mooie resultaten zijn, naast een terugname van provisies, te danken aan twee factoren. Ten eerste wist Crelan zijn rentemarge op peil te houden. De rente-inkomsten bleven bij 212 miljoen euro nagenoeg stabiel. Dat lukt omdat Crelan niet meestapte in de prijzenslag om woonkredieten, zegt CEO Philippe Voisin: "Wij stellen marge boven volume".Het gevolg is wel dat Crelan de productie van nieuwe woonkredieten met anderhalf procent zag zakken. Maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door de groei in kredieten aan kmo's. Crelan heeft de voorbije twee jaar 120 agentschappen omgebouwd tot business centers, die naast landbouwbedrijven (het historisch cliënteel van de bank) ook ondernemers en zelfstandigen bedienen.Die politiek lijkt vruchten af te werken. De bank verschafte vorig jaar bijna 500 miljoen euro kredieten aan kmo's en zelfstandigen, een groei met 10 procent. De bedoeling blijft om 200 kantoren te tellen die fungeren als business center, zegt Voisin. Het totaal aantal agentschappen is, vooral door fusies en samenwerkingsverbanden, geslonken tot 580. "En dat aantal zal verder dalen", bevestigt CFO Filip De Campenaere. Hij verwacht dat er dit jaar nog eens 50 kantoren verdwijnen.Meteen kennen we de tweede verklaring voor de winststijging: Crelan blijft het mes zetten in de kosten. Dat is ook nodig want de bank heeft één van de hoogste kostenniveaus in de Belgische banksector. Minder kantoren, minder personeel op het hoofdkantoor, lagere commissies voor de agenten, lagere recurrente IT-investeringen... Crelan tracht op alle vlakken de kosten terug te dringen, zegt De Campenaere.Het gevolg is dat de verhouding kosten/inkomsten daalde van 73 tot 71 procent. Dat betekent dat Crelan voor elke 100 euro inkomsten 71 euro kosten maakt. Die ratio moet volgens de plan de komende jaren met 2 procentpunten per jaar naar beneden om tegen 2022 de doelstelling van 65 procent te halen.Waar Crelan niet zo goed in slaagt, is nieuwe inkomsten te genereren uit de verkoop van verzekeringsproducten en beleggingsfondsen. De fee-inkomsten van de groep stegen amper met een miljoen tot 112 miljoen euro. De productie van fondsen viel zelfs, vooral als gevolg van het slechte beursklimaat, met 15 procent terug onder het miljard euro. Het beheerd vermogen bleef wel vrij stabiel op 23,6 miljard euro.CEO Philippe Voisin zei voorts dat Crelan in de komende maanden een beslissing zal nemen over het distributiecontract dat de bank heeft met Fidea. Deze Antwerpse verzekeraar werd zopas overgenomen door Baloise. Crelan, dat 40 procent van de omzet van Fidea vertegenwoordigt, heeft nu de mogelijkheid om dat contract stop te zetten.Volgens Voisin zal de beslissing mee bepaald worden door de toegevoegde waarde die Fidea onder zijn nieuwe eigenaar aan de klanten van Crelan kan bieden. Voisin vindt met name dat het verzekeringsaanbod specifiek voor landbouwers en kmo's beter uit de verf moet komen. Voorts gaat hij ook kijken "naar de financiële soliditeit van overnemer Baloise en naar de inspanningen om te digitaliseren en te innoveren".Ondanks de aanhoudend lage rente wist ook een andere kleinere bank, vdk bank uit Gent, haar winst op te trekken. Vdk bank boekte vorig jaar 15,8 miljoen euro winst, 4 procent meer dan in 2017. Opmerkelijk is de stijging van het renteresultaat met 5 procent, tot 57 miljoen euro. Dit gebeurde vooral dankzij de groei van de kredietportefeuille. In woonkredieten realiseerde vdk bank een stijging met 13 procent en in ondernemingskredieten een toename van 7 procent.De bank zet ook haar regionale expansie verder via de uitbouw van het kantorennet. In Leuven en Mechelen werden nieuwe vestigingen geopend. De kosten/inkomsten-ratio bleef stabiel op 64 procent, het balanstotaal steeg licht tot 4,1 miljard euro.