Van de 446 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, overweegt 11 procent het personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl ook 11 procent het aantal werknemers plant te verminderen. 73 procent van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan) komt uit op een waarde van 0 procent. Dat "wijst op een stagnatie van de arbeidsmarkt", aldus ManpowerGroup. Het gaat wel om een stijging van 5 procentpunten tegenover de historisch lage waarde van het vorige kwartaal, maar is nog steeds 13 procentpunten lager dan de waarde van het vierde kwartaal vorig jaar. "In België, net als in 22 van de 24 bevraagde Europese landen, verbeterden de wervingsintenties van de werkgevers in vergelijking met het vorige kwartaal", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "Toch willen de werkgevers op korte termijn hun bedrijfsactiviteit en hun personeel in de eerste plaats vrijwaren alvorens nieuwe werknemers aan te werven." Volgens Lacroix houden de maatregelen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid, door corona-overmacht, "de arbeidsmarkt 'onder infuus', in de hoop dat de orderportefeuilles van de bedrijven weer gevuld geraken". De wervingsprognoses verschillen tussen de gewesten. De Vlaamse werkgevers blijven pessimistisch - ondanks een stijging met 3 procentpunten tegenover het vorige kwartaal - met een prognose van -3 procent. Dat is ook 17 procentpunten lager dan dezelfde periode vorig jaar. De Waalse werkgevers zijn optimistischer met een prognose van 2 procent, in Brussel is dat zelfs 6 procent. (Belga)

Van de 446 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, overweegt 11 procent het personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl ook 11 procent het aantal werknemers plant te verminderen. 73 procent van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan) komt uit op een waarde van 0 procent. Dat "wijst op een stagnatie van de arbeidsmarkt", aldus ManpowerGroup. Het gaat wel om een stijging van 5 procentpunten tegenover de historisch lage waarde van het vorige kwartaal, maar is nog steeds 13 procentpunten lager dan de waarde van het vierde kwartaal vorig jaar. "In België, net als in 22 van de 24 bevraagde Europese landen, verbeterden de wervingsintenties van de werkgevers in vergelijking met het vorige kwartaal", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "Toch willen de werkgevers op korte termijn hun bedrijfsactiviteit en hun personeel in de eerste plaats vrijwaren alvorens nieuwe werknemers aan te werven." Volgens Lacroix houden de maatregelen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid, door corona-overmacht, "de arbeidsmarkt 'onder infuus', in de hoop dat de orderportefeuilles van de bedrijven weer gevuld geraken". De wervingsprognoses verschillen tussen de gewesten. De Vlaamse werkgevers blijven pessimistisch - ondanks een stijging met 3 procentpunten tegenover het vorige kwartaal - met een prognose van -3 procent. Dat is ook 17 procentpunten lager dan dezelfde periode vorig jaar. De Waalse werkgevers zijn optimistischer met een prognose van 2 procent, in Brussel is dat zelfs 6 procent. (Belga)