Het vangnet van de tijdelijke werkloosheid heeft de zwaarste druk achter de rug, zegt Acerta. In juli werd zo nog gemiddeld 3,3 procent van het aantal werkbare dagen niet gepresteerd, de helft van het percentage in juni. Dat terwijl de tijdelijke werkloosheid in juni ook al halveerde ten opzichte van mei. "Dit zijn natuurlijk 'maar' gemiddelden, de situatie is lang niet voor elke onderneming dezelfde", benadrukt Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta. "En dat juli een vakantiemaand is, zal ook een positief effect hebben op de cijfers van tijdelijke werkloosheid." De coronacrisis had ook een grote impact op de zelfstandigen: terwijl de instroom in de eerste drie maanden van het jaar hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar, viel het aantal nieuwe zelfstandigen sterk terug in april en mei. In juni was er dan weer een grote groei: de instroom bedroeg ruim een vijfde meer dan in dezelfde maand vorig jaar en de stijging zette zich in mindere mate ook in juli door. "Op basis van de cijfers in juni mogen we concluderen dat mensen met startplannen hebben gewacht om de sprong te wagen, maar niet definitief zijn afgeschrikt", zegt Katrien Jonckheer, directeur starters en zelfstandigen bij Acerta. "Geïnteresseerden hebben gezien dat de overheid ook aan de zelfstandigen denkt. Dat het vangnet daar, onder de vorm van het overbruggingskrediet, een waardevol vangnet is. Dat heeft de perceptie over het zelfstandigenstatuut zeker positief bijgesteld en de drempel om de stap naar zelfstandigheid te zetten, verlaagd." (Belga)

Het vangnet van de tijdelijke werkloosheid heeft de zwaarste druk achter de rug, zegt Acerta. In juli werd zo nog gemiddeld 3,3 procent van het aantal werkbare dagen niet gepresteerd, de helft van het percentage in juni. Dat terwijl de tijdelijke werkloosheid in juni ook al halveerde ten opzichte van mei. "Dit zijn natuurlijk 'maar' gemiddelden, de situatie is lang niet voor elke onderneming dezelfde", benadrukt Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta. "En dat juli een vakantiemaand is, zal ook een positief effect hebben op de cijfers van tijdelijke werkloosheid." De coronacrisis had ook een grote impact op de zelfstandigen: terwijl de instroom in de eerste drie maanden van het jaar hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar, viel het aantal nieuwe zelfstandigen sterk terug in april en mei. In juni was er dan weer een grote groei: de instroom bedroeg ruim een vijfde meer dan in dezelfde maand vorig jaar en de stijging zette zich in mindere mate ook in juli door. "Op basis van de cijfers in juni mogen we concluderen dat mensen met startplannen hebben gewacht om de sprong te wagen, maar niet definitief zijn afgeschrikt", zegt Katrien Jonckheer, directeur starters en zelfstandigen bij Acerta. "Geïnteresseerden hebben gezien dat de overheid ook aan de zelfstandigen denkt. Dat het vangnet daar, onder de vorm van het overbruggingskrediet, een waardevol vangnet is. Dat heeft de perceptie over het zelfstandigenstatuut zeker positief bijgesteld en de drempel om de stap naar zelfstandigheid te zetten, verlaagd." (Belga)