Het VBO stelt dat met een te grote versoepeling van de veiligheidsmaatregelen we een heropflakkering van de pandemie riskeren. "Maar met elke dag stilstand verliezen onze bedrijven aan slagkracht om het schip boven water te houden en dreigt een onoverkomelijke solvabiliteitscrisis met veel faillissementen. Tijdelijke werkloosheid wordt dan permanente werkloosheid", stelt het VBO in een persbericht. Dat de Nationale Veiligheidsraad een timing voor de heropstart biedt, geeft de bedrijfswereld volgens het VBO een zeker perspectief. Dat bepaalde onderdelen van het industrieel weefsel in België zullen worden ontsloten, is positief en zal delen van de maakindustrie zuurstof geven, klinkt het. Voor andere onderdelen van de economie zal dat iets later zijn, "maar gelukkig is er de duidelijke streefdatum om tegen 11 mei alles perfect veilig te kunnen organiseren", aldus de werkgeversorganisatie. Pieter Timmermans, CEO van het VBO, is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Belgische bedrijven in veilige omstandigheden kan heropstarten. "Het perspectief op heropening en de bijbehorende timing is alvast hoopvol. De geplande heropening zal de verstikkende druk op de economie iets verlichten", zegt hij. "Daarmee is evenwel de dreiging dat de huidige liquiditeitscrisis alsnog omslaat in een solvabiliteitscrisis niet verdwenen. Daarom moet er vanaf nu met bekwame spoed aan een krachtig solvabiliteitsplan gewerkt worden. Enkel zo kunnen we een economisch en sociaal drama vermijden." (Belga)

Het VBO stelt dat met een te grote versoepeling van de veiligheidsmaatregelen we een heropflakkering van de pandemie riskeren. "Maar met elke dag stilstand verliezen onze bedrijven aan slagkracht om het schip boven water te houden en dreigt een onoverkomelijke solvabiliteitscrisis met veel faillissementen. Tijdelijke werkloosheid wordt dan permanente werkloosheid", stelt het VBO in een persbericht. Dat de Nationale Veiligheidsraad een timing voor de heropstart biedt, geeft de bedrijfswereld volgens het VBO een zeker perspectief. Dat bepaalde onderdelen van het industrieel weefsel in België zullen worden ontsloten, is positief en zal delen van de maakindustrie zuurstof geven, klinkt het. Voor andere onderdelen van de economie zal dat iets later zijn, "maar gelukkig is er de duidelijke streefdatum om tegen 11 mei alles perfect veilig te kunnen organiseren", aldus de werkgeversorganisatie. Pieter Timmermans, CEO van het VBO, is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Belgische bedrijven in veilige omstandigheden kan heropstarten. "Het perspectief op heropening en de bijbehorende timing is alvast hoopvol. De geplande heropening zal de verstikkende druk op de economie iets verlichten", zegt hij. "Daarmee is evenwel de dreiging dat de huidige liquiditeitscrisis alsnog omslaat in een solvabiliteitscrisis niet verdwenen. Daarom moet er vanaf nu met bekwame spoed aan een krachtig solvabiliteitsplan gewerkt worden. Enkel zo kunnen we een economisch en sociaal drama vermijden." (Belga)