Eind mei raakte bekend dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vindt dat het voor bedrijven mogelijk moet zijn om keel- en neustesten aan te bieden aan hun personeel via een contract met een klinisch labo. Werknemers zouden wel vrij zijn om al dan niet in te stemmen met een test. De vakbonden en werkgevers, die overleg voeren binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, laten nu weten dat ze het niet eens zijn met dat voorstel. "Het systematisch testen is op dit ogenblik in het algemeen niet zinvol in een doorsnee arbeidscontext, want zo testen brengt vrijwel niets bij tot het inperken van de virusverspreiding", zeggen ze in een persbericht. De sociale partners wijzen wel op het belang van de preventiemaatregelen in bedrijven om de kans op virusoverdracht sterk te beperken. Daar zijn de nodige gidsen en richtlijnen voor opgesteld. Zonder die preventie "zal er onvermijdelijk overdracht van virus gebeuren", zeggen ze. "Dit zal niet kunnen worden voorkomen door tests aan te bieden aan elke werknemer." In enkele bijzondere werkomgevingen, zoals ziekenhuizen en rusthuizen waar coronapatiënten behandeld worden, kunnen tests volgens de sociale partners uitzonderlijk wel "een relevant onderdeel zijn van een strategie van het voorkomen van de verspreiding van het virus". (Belga)

Eind mei raakte bekend dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vindt dat het voor bedrijven mogelijk moet zijn om keel- en neustesten aan te bieden aan hun personeel via een contract met een klinisch labo. Werknemers zouden wel vrij zijn om al dan niet in te stemmen met een test. De vakbonden en werkgevers, die overleg voeren binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, laten nu weten dat ze het niet eens zijn met dat voorstel. "Het systematisch testen is op dit ogenblik in het algemeen niet zinvol in een doorsnee arbeidscontext, want zo testen brengt vrijwel niets bij tot het inperken van de virusverspreiding", zeggen ze in een persbericht. De sociale partners wijzen wel op het belang van de preventiemaatregelen in bedrijven om de kans op virusoverdracht sterk te beperken. Daar zijn de nodige gidsen en richtlijnen voor opgesteld. Zonder die preventie "zal er onvermijdelijk overdracht van virus gebeuren", zeggen ze. "Dit zal niet kunnen worden voorkomen door tests aan te bieden aan elke werknemer." In enkele bijzondere werkomgevingen, zoals ziekenhuizen en rusthuizen waar coronapatiënten behandeld worden, kunnen tests volgens de sociale partners uitzonderlijk wel "een relevant onderdeel zijn van een strategie van het voorkomen van de verspreiding van het virus". (Belga)