Volgens BBTK is het te midden van de coronacrisis "onaanvaardbaar dat werknemers risico lopen wanneer dit niet nodig is". Niet alleen brengen ze hun eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van hun familie en andere cliënten, luidt het. Federaal secretaris Johan Van Eeghem benadrukt dat wel nog steeds hulp moet worden geboden aan cliënten van wie de hulpbehoevendheid groot is. "Die hulp moet op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden en dit verdient prioritaire aandacht", zegt hij. Net daarom is het volgens Van Eeghem cruciaal dat er voldoende gezinsverzorgers gezond blijven om de verwachte piek aan zorgbehoefte door het coronavirus op te vangen. "We eisen een goede inschatting van de zorgnood en willen niet dat personeel onnodig gevaar loopt." De bediendebond wil vanuit de overheid duidelijke richtlijnen over wat al dan niet essentiële zorg is. De vakbondsman wil overigens niet dat er tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen in de sector waardoor het personeel loonverlies zou lijden. (Belga)

Volgens BBTK is het te midden van de coronacrisis "onaanvaardbaar dat werknemers risico lopen wanneer dit niet nodig is". Niet alleen brengen ze hun eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van hun familie en andere cliënten, luidt het. Federaal secretaris Johan Van Eeghem benadrukt dat wel nog steeds hulp moet worden geboden aan cliënten van wie de hulpbehoevendheid groot is. "Die hulp moet op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden en dit verdient prioritaire aandacht", zegt hij. Net daarom is het volgens Van Eeghem cruciaal dat er voldoende gezinsverzorgers gezond blijven om de verwachte piek aan zorgbehoefte door het coronavirus op te vangen. "We eisen een goede inschatting van de zorgnood en willen niet dat personeel onnodig gevaar loopt." De bediendebond wil vanuit de overheid duidelijke richtlijnen over wat al dan niet essentiële zorg is. De vakbondsman wil overigens niet dat er tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen in de sector waardoor het personeel loonverlies zou lijden. (Belga)