Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de scale-ups de impact van de coronapandemie ondervindt. Meer dan 80 procent ziet een terugval van de zaken die het bedrijf doet en het aantal contracten dat het afsluit met klanten. Daarnaast ondervindt 45 procent hinder door de annulering van belangrijke vergaderingen, handelsbeurzen en internationale reizen. Ook bijna vier op de tien scale-ups (38 procent) kampen met kasstroom- of liquiditeitsproblemen, terwijl minder dan een vijfde (17 procent) zich zorgen maakt dat de coronacrisis een aanzienlijke negatieve impact zal hebben op de financiering. Opmerkelijk is dat 55 procent van de bevraagde scale-ups zegt nog geen beroep te hebben gedaan op steunmaatregelen van de overheid. Volgens Deloitte worden de maatregelen "als minder relevant beschouwd voor groeibedrijven". Slechts 4 procent benut de steunmaatregelen volledig. De meest populaire steunmaatregelen bij scale-ups zijn tijdelijke werkloosheid en uitstel van belastingbetaling. Door de coronacrisis hebben de scale-ups wel hun groeiverwachtingen verlaagd. "De verwachte groei van bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen euro is dramatisch teruggevallen van 98 procent pre-COVID tot 49 procent post-COVID", zegt Deloitte. "Voor bedrijven met een omzet van 1 tot 3 miljoen euro gingen de groeiverwachtingen van 49 procent naar 29 procent. Voor bedrijven met een omzet van 3 tot 50 miljoen is er een daling van 10 procent naar 3 procent." Om daarmee om te gaan, zetten de meeste groeibedrijven in op het beperken van de operationele kosten (51 procent), het doorvoeren van tijdelijke werkloosheid (41 procent) en het verbeteren van hun werkkapitaal (39 procent). Slechts 14 procent heeft werknemers ontslagen. (Belga)

Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de scale-ups de impact van de coronapandemie ondervindt. Meer dan 80 procent ziet een terugval van de zaken die het bedrijf doet en het aantal contracten dat het afsluit met klanten. Daarnaast ondervindt 45 procent hinder door de annulering van belangrijke vergaderingen, handelsbeurzen en internationale reizen. Ook bijna vier op de tien scale-ups (38 procent) kampen met kasstroom- of liquiditeitsproblemen, terwijl minder dan een vijfde (17 procent) zich zorgen maakt dat de coronacrisis een aanzienlijke negatieve impact zal hebben op de financiering. Opmerkelijk is dat 55 procent van de bevraagde scale-ups zegt nog geen beroep te hebben gedaan op steunmaatregelen van de overheid. Volgens Deloitte worden de maatregelen "als minder relevant beschouwd voor groeibedrijven". Slechts 4 procent benut de steunmaatregelen volledig. De meest populaire steunmaatregelen bij scale-ups zijn tijdelijke werkloosheid en uitstel van belastingbetaling. Door de coronacrisis hebben de scale-ups wel hun groeiverwachtingen verlaagd. "De verwachte groei van bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen euro is dramatisch teruggevallen van 98 procent pre-COVID tot 49 procent post-COVID", zegt Deloitte. "Voor bedrijven met een omzet van 1 tot 3 miljoen euro gingen de groeiverwachtingen van 49 procent naar 29 procent. Voor bedrijven met een omzet van 3 tot 50 miljoen is er een daling van 10 procent naar 3 procent." Om daarmee om te gaan, zetten de meeste groeibedrijven in op het beperken van de operationele kosten (51 procent), het doorvoeren van tijdelijke werkloosheid (41 procent) en het verbeteren van hun werkkapitaal (39 procent). Slechts 14 procent heeft werknemers ontslagen. (Belga)