Iedereen voelde dat de maatregelen op komst waren en veel winkels en bedrijven hadden zelf al beslist om de deuren te sluiten. "De ernst is bij de mensen doorgedrongen", zegt Van Assche. Momenteel zit de organisatie echter nog met heel veel vragen en moet ze nog uitzoeken wat er precies in de teksten staat. "Zo is het nog niet duidelijk wat er met de kleinhandelaars gebeurt, zoals de boekenwinkels en de krantenwinkels, en we zijn ook verbaasd dat de kappers wel nog mogen openblijven hoewel "social distancing" daar niet gegarandeerd kan worden", zegt Van Assche. Hij benadrukt dat de kapperfederatie zelf gevraagd had om de kapsalons te sluiten en verbouwereerd op de nieuwe maatregelen reageert. Ook is het voor Unizo nog niet duidelijk welke sectoren cruciaal zijn, en dus mogen blijven werken hoewel ze niet aan social distancing kunnen doen. "We voelen aan dat het om sectoren gaat als de landbouwsector, de energiesector of de farmaceutische sector, maar het moet wel duidelijk zijn wat er juist mee bedoeld wordt." Van Assche benadrukt dat Unizo de maatregelen aanvaardt, maar dat er wel steunmaatregelen in de plaats moeten komen. "De Vlaamse regering was snel met steun, met een sluitingspremie en een waarborgregeling, en er is overleg geweest met de sociale partners voor een tweede golf van maatregelen", zegt Van Assche. Unizo kijkt nu ook naar de federale regering, die belangrijke sleutels in handen heeft om de schade voor de economie te beperken. Van Assche is al zeer tevreden dat de Kamercommissie Sociale Zaken het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft uitgebreid, maar er is meer nodig. Zo vraagt Unizo onder meer tijdelijke werkloosheid door overmacht te kunnen inroepen en maatregelen zodat mensen die afwezig zijn niet op gewaarborgd inkomen vallen, maar wel onmiddellijk beroep kunnen doen op de ziekteverzekering. Ook vraagt Unizo een uitstel en een kwijtschelding van bijvoorbeeld de sociale bijdragen, om bedrijven ademruimte te geven. (Belga)

Iedereen voelde dat de maatregelen op komst waren en veel winkels en bedrijven hadden zelf al beslist om de deuren te sluiten. "De ernst is bij de mensen doorgedrongen", zegt Van Assche. Momenteel zit de organisatie echter nog met heel veel vragen en moet ze nog uitzoeken wat er precies in de teksten staat. "Zo is het nog niet duidelijk wat er met de kleinhandelaars gebeurt, zoals de boekenwinkels en de krantenwinkels, en we zijn ook verbaasd dat de kappers wel nog mogen openblijven hoewel "social distancing" daar niet gegarandeerd kan worden", zegt Van Assche. Hij benadrukt dat de kapperfederatie zelf gevraagd had om de kapsalons te sluiten en verbouwereerd op de nieuwe maatregelen reageert. Ook is het voor Unizo nog niet duidelijk welke sectoren cruciaal zijn, en dus mogen blijven werken hoewel ze niet aan social distancing kunnen doen. "We voelen aan dat het om sectoren gaat als de landbouwsector, de energiesector of de farmaceutische sector, maar het moet wel duidelijk zijn wat er juist mee bedoeld wordt." Van Assche benadrukt dat Unizo de maatregelen aanvaardt, maar dat er wel steunmaatregelen in de plaats moeten komen. "De Vlaamse regering was snel met steun, met een sluitingspremie en een waarborgregeling, en er is overleg geweest met de sociale partners voor een tweede golf van maatregelen", zegt Van Assche. Unizo kijkt nu ook naar de federale regering, die belangrijke sleutels in handen heeft om de schade voor de economie te beperken. Van Assche is al zeer tevreden dat de Kamercommissie Sociale Zaken het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft uitgebreid, maar er is meer nodig. Zo vraagt Unizo onder meer tijdelijke werkloosheid door overmacht te kunnen inroepen en maatregelen zodat mensen die afwezig zijn niet op gewaarborgd inkomen vallen, maar wel onmiddellijk beroep kunnen doen op de ziekteverzekering. Ook vraagt Unizo een uitstel en een kwijtschelding van bijvoorbeeld de sociale bijdragen, om bedrijven ademruimte te geven. (Belga)