De superkern, of de federale regering aangevuld met de partijen die de coronavolmachten steunen, heeft zaterdag een ondersteuningsplan goedgekeurd voor de sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor de horeca komt er bijvoorbeeld een btw-verlaging tot 6 procent, werkgevers zullen een consumptiecheque van 300 euro kunnen uitdelen aan hun werknemers en de meest behoeftigen krijgen een premie van 50 euro per maand. Daarnaast worden enkele eerder genomen maatregelen verlengd tot 31 augustus. Het gaat onder meer om het stelsel van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona-ouderschapsverlof. Handelsfederatie Comeos reageert tevreden. "De regering, gesteund door de oppositie, neemt een aantal goede maatregelen die een onmiddellijk effect zullen hebben op de handel en de horeca en dus ook op de tewerkstelling in die sectoren", zegt afgevaardigd bestuurder Dominique Michel. Maar er zullen nog maatregelen nodig zijn om de competitiviteit van de handel verder op te krikken, meent Michel. "Deze tijdelijke maatregelen zullen ervoor zorgen dat er jobs en koopkracht gevrijwaard worden en dat potentiële faillissementen en herstructureringen verminderd en afgezwakt kunnen worden. Maar in crisistijden komen de structurele handicaps zeer zichtbaar naar boven", klinkt het. "Op het vlak van de ontwikkeling en competitiviteit van bijvoorbeeld e-commerce in ons land blijven de problemen torenhoog." Wanneer er een nieuwe regering is moet er onder meer werk gemaakt worden van lagere loonkosten in de handel, vindt Comeos. De federatie ijvert er ook voor om de tijdelijke werkloosheid ook voor de horecagroothandel en de non food-handel te verlengen tot eind dit jaar, zoals nu al voor de horeca en de evenementensector is beslist. (Belga)

De superkern, of de federale regering aangevuld met de partijen die de coronavolmachten steunen, heeft zaterdag een ondersteuningsplan goedgekeurd voor de sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor de horeca komt er bijvoorbeeld een btw-verlaging tot 6 procent, werkgevers zullen een consumptiecheque van 300 euro kunnen uitdelen aan hun werknemers en de meest behoeftigen krijgen een premie van 50 euro per maand. Daarnaast worden enkele eerder genomen maatregelen verlengd tot 31 augustus. Het gaat onder meer om het stelsel van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona-ouderschapsverlof. Handelsfederatie Comeos reageert tevreden. "De regering, gesteund door de oppositie, neemt een aantal goede maatregelen die een onmiddellijk effect zullen hebben op de handel en de horeca en dus ook op de tewerkstelling in die sectoren", zegt afgevaardigd bestuurder Dominique Michel. Maar er zullen nog maatregelen nodig zijn om de competitiviteit van de handel verder op te krikken, meent Michel. "Deze tijdelijke maatregelen zullen ervoor zorgen dat er jobs en koopkracht gevrijwaard worden en dat potentiële faillissementen en herstructureringen verminderd en afgezwakt kunnen worden. Maar in crisistijden komen de structurele handicaps zeer zichtbaar naar boven", klinkt het. "Op het vlak van de ontwikkeling en competitiviteit van bijvoorbeeld e-commerce in ons land blijven de problemen torenhoog." Wanneer er een nieuwe regering is moet er onder meer werk gemaakt worden van lagere loonkosten in de handel, vindt Comeos. De federatie ijvert er ook voor om de tijdelijke werkloosheid ook voor de horecagroothandel en de non food-handel te verlengen tot eind dit jaar, zoals nu al voor de horeca en de evenementensector is beslist. (Belga)