De vakbonden en werkgevers onderhandelden eind vorige week over een uitzonderlijk maatregelenpakket om de dreigende personeelsuitval wegens de omikronvariant van het coronavirus op te vangen. Uiteindelijk gingen ze vrijdag zonder akkoord uiteen. De onderhandelingen werden maandag verdergezet, maar dus zonder finaal akkoord. De werkgevers drongen onder meer aan op soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over jobstudenten, interimpersoneel maar ook om gepensioneerden. Bij de vakbonden bestaat de vrees dat de extra flexibiliteit structureel zou worden. Het ABVV zegt vanop het terrein geen input te hebben gekregen omtrent dringende problemen in bepaalde sectoren en wil de zaken dan ook liever ad hoc bekijken in plaats van een allesomvattend kaderakkoord af te sluiten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de werkgevers nu voorgesteld om binnen tien dagen de situatie nog eens onder de loep te nemen. (Belga)

De vakbonden en werkgevers onderhandelden eind vorige week over een uitzonderlijk maatregelenpakket om de dreigende personeelsuitval wegens de omikronvariant van het coronavirus op te vangen. Uiteindelijk gingen ze vrijdag zonder akkoord uiteen. De onderhandelingen werden maandag verdergezet, maar dus zonder finaal akkoord. De werkgevers drongen onder meer aan op soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over jobstudenten, interimpersoneel maar ook om gepensioneerden. Bij de vakbonden bestaat de vrees dat de extra flexibiliteit structureel zou worden. Het ABVV zegt vanop het terrein geen input te hebben gekregen omtrent dringende problemen in bepaalde sectoren en wil de zaken dan ook liever ad hoc bekijken in plaats van een allesomvattend kaderakkoord af te sluiten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de werkgevers nu voorgesteld om binnen tien dagen de situatie nog eens onder de loep te nemen. (Belga)